Chuyên đề Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 21. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt 22. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 43. Công tác quản lý tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt 44. Tổ chức sản xuất 85. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán của doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay 10II. Các phần hành kế toán 101. Kế toán vốn bằng tiền 101.1. Đặc điểm: 101.2. Chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ sử dụng 111.3. Phương pháp và cơ sở ghi sổ 122. Kế toán tiền gửi ngân hàng 143. Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 154. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 195. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 22PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 25I. Lý do chọn đề tài 25II. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ 251. Thuận lợi 252. Khó khăn 26III. Nội dung chuyên đề kế toán tài sản cố định 261. Thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp 262. Kế toán khấu hao TSCĐ: 473. Kiến nghị về cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường cho phù hợp với thực tế 52PHẦN III: KẾT LUẬN 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2

I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt 2

2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 4

3. Công tác quản lý tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thành Đạt 4

4. Tổ chức sản xuất 8

5. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán của doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay 10

II. Các phần hành kế toán 10

1. Kế toán vốn bằng tiền 10

1.1. Đặc điểm: 10

1.2. Chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ sử dụng 11

1.3. Phương pháp và cơ sở ghi sổ 12

2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 14

3. Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 15

4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 19

5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 22

PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 25

I. Lý do chọn đề tài 25

II. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ 25

1. Thuận lợi 25

2. Khó khăn 26

III. Nội dung chuyên đề kế toán tài sản cố định 26

1. Thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp 26

2. Kế toán khấu hao TSCĐ: 47

3. Kiến nghị về cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường cho phù hợp với thực tế 52

PHẦN III: KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY