Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu may tại công ty Thanh Hà - Cục Hậu cần

MỤC LỤCDanh mục các từ viết tắt Danh mục sơ đồDanh mục bảng biểu TrangLời nói đầu 1 Phần 1: Cơ sở lý luận của hạch toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanhI. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá NVL1. Khái niệm nguyên vật liệu.22. Đặc điểm nguyên vật liệu.23. Phân loại nguyên vật liệu.24. Tính giá nguyên vật liệu.4a. Giá thực tế của NVL nhập kho.4b. Giá thực tế của NVL xuất kho.5II. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu2.1. Phương pháp thẻ song song.92.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển.112.3. Phương pháp sổ số dư.11III. Hạch toán tổng hợp tình hình luân chuyển NVL3.1. Các phương pháp hạch toán tổng hợp NVLa. Phương pháp kê khai thường xuyên.14b. Phương pháp kiểm kê định kỳ.143.2. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTXa. Tài khoản sử dụng.14b. Phương pháp hạch toán.163.3. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKDKa. Tài khoản sử dụng.21b. Phương pháp hạch toán.223.4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.233.5. Các hình thức sổ3.5.1. Hình thức sổ “ Nhật ký chung”.253.5.2. Hình thức sổ “ Nhật ký- Sổ cái”.263.5.3. Hình thức sổ “ Chứng từ ghi sổ”.263.5.4. . Hình thức sổ “ Nhật ký chứng từ”.28Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán NVL tại Công ty Thanh HàI. Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thanh Hà 29 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thanh Hà 323. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Thanh Hà 354. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Thanh Hà 38 5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thanh Hà5.1. Chính sách kế toán áp dụng của công ty .415.2. Hệ thống chứng từ kế toán 415.3. Hệ thống tài khoản kế toán . 435.4. Hệ thống sổ kế toán . 445.5. Hệ thống báo cáo kế toán . 47II. Thực trạng kế toán NVL tại công ty Thanh Hà2.1. Đặc điểm, phân loại và quản lý NVL tại công ty Thanh Hà2.1.1. Đặc điểm NVL tại công ty Thanh Hà 472.1.2. Phân loại NVL tại công ty Thanh Hà . 472.1.3. Công tác quản lý NVL tại công ty Thanh Hà . 482.1.4. Tính giá NVL tại công ty Thanh Hà2.1.4.1. Tính giá NVL nhập kho . 492.1.4.2. Tính giá NVL xuất kho 492.2. Chứng từ và kế toán chi tiết NVL tại công ty Thanh Hàa. Nhiệp vụ nhập kho NVL .50b. Nhiệp vụ xuất kho NVL .562.3. Kế toán tổng hợp NVL tại công ty Thanh Hà2.3.1. Tài khoản sử dụng .662.3.2. Hạch toán NVL nhập kho .662.3.3. Hạch toán NVL xuất kho .732.3.4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho .77Phần 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần3.1. Đánh giá thực trạng kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà .813.1.1. Ưu điểm .823.1.2. Nhược điểm 853.2. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà 863.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL may tại Công ty Thanh Hà .88KẾT LUẬN . 96Danh mục tài liệu tham khảo . 97

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục sơ đồ

Danh mục bảng biểu Trang

Lời nói đầu 1

Phần 1: Cơ sở lý luận của hạch toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá NVL

1. Khái niệm nguyên vật liệu.2

2. Đặc điểm nguyên vật liệu.2

3. Phân loại nguyên vật liệu.2

4. Tính giá nguyên vật liệu.4

a. Giá thực tế của NVL nhập kho.4

b. Giá thực tế của NVL xuất kho.5

II. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

2.1. Phương pháp thẻ song song.9

2.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển.11

2.3. Phương pháp sổ số dư.11

III. Hạch toán tổng hợp tình hình luân chuyển NVL

3.1. Các phương pháp hạch toán tổng hợp NVL

a. Phương pháp kê khai thường xuyên.14

b. Phương pháp kiểm kê định kỳ.14

3.2. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX

a. Tài khoản sử dụng.14

b. Phương pháp hạch toán.16

3.3. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKDK

a. Tài khoản sử dụng.21

b. Phương pháp hạch toán.22

3.4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.23

3.5. Các hình thức sổ

3.5.1. Hình thức sổ “ Nhật ký chung”.25

3.5.2. Hình thức sổ “ Nhật ký- Sổ cái”.26

3.5.3. Hình thức sổ “ Chứng từ ghi sổ”.26

3.5.4. . Hình thức sổ “ Nhật ký chứng từ”.28

Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà

I. Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thanh Hà 29

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thanh Hà 32

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Thanh Hà 35

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Thanh Hà 38

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thanh Hà

5.1. Chính sách kế toán áp dụng của công ty .41

5.2. Hệ thống chứng từ kế toán 41

5.3. Hệ thống tài khoản kế toán . 43

5.4. Hệ thống sổ kế toán . 44

5.5. Hệ thống báo cáo kế toán . 47

II. Thực trạng kế toán NVL tại công ty Thanh Hà

2.1. Đặc điểm, phân loại và quản lý NVL tại công ty Thanh Hà

2.1.1. Đặc điểm NVL tại công ty Thanh Hà 47

2.1.2. Phân loại NVL tại công ty Thanh Hà . 47

2.1.3. Công tác quản lý NVL tại công ty Thanh Hà . 48

2.1.4. Tính giá NVL tại công ty Thanh Hà

2.1.4.1. Tính giá NVL nhập kho . 49

2.1.4.2. Tính giá NVL xuất kho 49

2.2. Chứng từ và kế toán chi tiết NVL tại công ty Thanh Hà

a. Nhiệp vụ nhập kho NVL .50

b. Nhiệp vụ xuất kho NVL .56

2.3. Kế toán tổng hợp NVL tại công ty Thanh Hà

2.3.1. Tài khoản sử dụng .66

2.3.2. Hạch toán NVL nhập kho .66

2.3.3. Hạch toán NVL xuất kho .73

2.3.4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho .77

Phần 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà .81

3.1.1. Ưu điểm .82

3.1.2. Nhược điểm 85

3.2. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà 86

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL may tại Công ty Thanh Hà .88

KẾT LUẬN . 96

Danh mục tài liệu tham khảo . 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY