Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong Công ty Cổ phần Việt Chào

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC. 3

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NLVL. 3

1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý CCDC. 3

1.1.3 Nhiệm vụ kế toán NVL – CCDC. 4

1.2 PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVL – CCDC. 4

1.2.1 Phân loại NVL – CCDC. 4

1.2.2 Đánh giá NVL – CCDC. 6

1.3 KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL – CCDC. 8

1.3.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 8

1.3.2 Các phương pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC. 8

1.4 KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP XUẤT KHO NVL – CCDC. 13

1.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên. 13

1.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 20

1.5 MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC VỀ NVL – CCDC. 22

1.5.1 Kế toán phân bổ chi phí mua NVL - CCDC xuất kho. 22

1.5.2 Thuế đầu vào TK 133. 23

1.5.3 Kế toán NVL - CCDC thừa thiếu. 23

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO 26

2.1 KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO 26

2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 26

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 26

3.1.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 27

3.1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý, kinh doanh tại công ty cổ phần Việt Chào 27

3.1.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Việt Chào. 30

3.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NVL - CCDC CỦA CÔNG TY. 32

3.2.1 Nguồn nguyên vật liệu của công ty. 32

3.2.2 Phương pháp xác định giá trị NVL - CCDC của công ty. 33

3.2.3 Quản lý và sử dụng NVL - CCDC tại công ty CP Việt Chào 33

3.2.4 Kế toán NVL - CCDC tại công ty CP Việt Chào 34

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NVL - CCDC TẠI CÔNG TYCP Việt Chào 67

3.1 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU. 67

3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty CP Việt Chào 67

3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán NVL – CCDC tại công ty CP Việt Chào 67

3.2 NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL - CCDC TẠI CÔNG TY CP Việt Chào 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY