Chuyên đề Kế toán mua - Bán hàng ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu công nghệ và đầu tư xây dựng

LỜI MỞ ĐẦU .1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . .3

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

II. Cơ cấu tổ chức quản lí của công ty Cổ phần XNK Công nghệ và đầu tư xây dựng 3

1. Hội đồng cổ đông .3

2. Công ty gồm 3 phòng ban .4

III. Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chủ yếu . 6

IV. Thị trường nhập xuất sản phẩm .7

V. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm qua .7

1. Những hạn chế còn tồn tại . 9

2. Thuận lợi và khó khăn 9

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 12

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 12

II. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần XNK Công nghệ và đầu tư xây dựng . .13

III. Các phương pháp kế toán áp dụng khi mua hàng tại công ty .14

1. Phương pháp kế toán hàng tồn kho .15

2. Phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho 15

IV. Các phương thức mua bán hàng tại công ty 15

1. Phương thức mua hàng 15

2. Phương thức bán hàng .16

V. Thực trạng về công tác hạch toán kế toán mua bán hàng tại công ty .16

1. Nghiệp vụ phát sinh trong tháng 4 . 16

2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh . 16

VI. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác mua bán hàng của công ty xuất nhập khẩu Công nghệ và đầu tư xây dựng .45

PHẦN III: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 47

KẾT LUẬN .49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY