Chuyên đề Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán- 1.31 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán- 1.32 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHẤT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI. 2.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.- 211. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán- 212. Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán2.2 Thực trạng hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.3 Thực trạng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp2.4 Thực trạng chi phí sử dụng máy thi công2.5 Thực trạng chi phí sản xuất chung CHƯƠNG III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SƠ BỘ3.1 Đánh giá chung:3.2 Một số kiến nghị sơ bộ.

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất

1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán

- 1.31 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

- 1.32 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHẤT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI.

2.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.

- 211. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

- 212. Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán

2.2 Thực trạng hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.3 Thực trạng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

2.4 Thực trạng chi phí sử dụng máy thi công

2.5 Thực trạng chi phí sản xuất chung

CHƯƠNG III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SƠ BỘ

3.1 Đánh giá chung:

3.2 Một số kiến nghị sơ bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY