Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và Trang trí Nội thất Việt Hà

MỤC LỤC

Lời mở dầu . .4

Phần I Đặc điểm sảm phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý . .7

1.1 . Đặc điểm sản phẩm của Công ty . . 5

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty 9

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty .16

Phần II. Thực trạng công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại .18

2.1. Kế toán Chi phí sản xuất tại .18

2.1.1 Hạch toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp. . . .18

2.1.1.1. Nội dung Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp .18

2.1.1.2 Tài khoản hạch toán .19

2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết .19

2.1.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp .25

2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 27

2.1.2.1 Nội dung Chi phí Nhân công trực tiếp 27

2.1.2.2 Tài khoản hạch toán .28

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết . .28

2.1.2.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 32

2.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công .34

2.1.3.1 Nội dung chi phí máy thi công 34

2.1.3.2 Tài khoản sử dụng .35

2.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết .35

2.1.3.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp .41

2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung .45

2.1.4.1 Nội dung chi phí sản xuất chung . 45

2.1.4.2 Tài khoản sử dụng . .45

2.1.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết . . 46

2.1.4.4 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp . .51

2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đáng giá sản phẩm dở dang . .54

2.1.5.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang . .54

2.1.5.2 Tổng hợp chi phí sản . .55

2.2 Tính giá thành sản xuất . 57

2.2.1 Đối tượng và phương phương tính giá . . 57

2.2.2 Quy trình tính giá thành . 58

III. Hoàn thiên kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và trang trí nội thất Việt Hà . .61

3.1.1. Ưu điểm .62

3.1.2 Nhược điểm 62

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện .63

3.2 Giải pháp hoàn thiện .64

Kết Luận .70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY