Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa Nhiệt Đới

MỤC LỤCDanh mục các từ viết tắt 4Danh mục bảng biểu 5PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI 61. Quá trình phát triển của Doanh Nghiệp 62. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 83. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 134. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán tai Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 14PHÂN II : LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 241. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 242. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 242.1. Khái niệm chi phí sản xuất 242.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 243. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 254. Gía thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 254.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 254.2. Phân loại giá thành sản phẩm 265. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất , đối tượng tính giá thành sản phẩm 275.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 275.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm .286. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm 287. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 298. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo sản phẩm dở dang 359. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 369.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 369.2. Ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 38PHẦN III: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ TRỊ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI 401 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 412 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 41 2.1 Hạch toán tập hợp 41 2.2 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 68 2.3 Phương pháp tính giá thành 68PHẦN IV: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI 701. Nhận xét đánh giá ưu và nhược điểm về tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 701.1. Ưu điểm 711.2. Nhược điểm 732. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 732.1. Về tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 732.2. Về tổ chức công tác kế toán của công ty 74

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt 4

Danh mục bảng biểu 5

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI

6

1. Quá trình phát triển của Doanh Nghiệp 6

2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 8

3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 13

4. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán tai Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 14

PHÂN II : LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 24

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 24

2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 24

2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 24

2.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 24

3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 25

4. Gía thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 25

4.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 25

4.2. Phân loại giá thành sản phẩm 26

5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất , đối tượng tính giá thành sản phẩm 27

5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 27

5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm .28

6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm 28

7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 29

8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo sản phẩm dở dang 35

9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 36

9.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 36

9.2. Ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 38

PHẦN III: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ TRỊ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI

40

1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 41

2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 41

2.1 Hạch toán tập hợp 41

2.2 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 68

2.3 Phương pháp tính giá thành 68

PHẦN IV: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI 70

1. Nhận xét đánh giá ưu và nhược điểm về tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 70

1.1. Ưu điểm 71

1.2. Nhược điểm 73

2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới 73

2.1. Về tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 73

2.2. Về tổ chức công tác kế toán của công ty 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY