Chuyên đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty HTKD Vinatex-OJ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY HTKD VINATEX-OJ 2I. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty 21. Một số nét khái quát về Công ty HTKD Vinatex-OJ 2II. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế toán Công ty HTKD Vinatex-OJ 8CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY HTKD VINATEX-OJ 161. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua (2004-2005) 162. Công tác hạch toán kế toán 182.1. Hệ thống tài khoản sử dụng 182.2. Hình thức kế toán 18II. Phương thức bánhàng và phương thức thanh toán tại Công ty 191. Tài khoản Công ty sử dụng 191.1.1. Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp 201.1.2. Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: 221.1.3. Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức đại lý, ký gửi: 241.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ và chiết khấu thương mại 251.2. Các phương thức thanh toán tại công ty 291.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán ra 292. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty HTKD Vinatex - OJ. 302.1. Giá vốn hàng bán và phương pháp tính giá vốn hàng bán 302.2. Phương pháp tính giá theo giá thực tế nhập trước - xuất trước 313. Kế toán giá vốn hàng bán 312.1. Kế toán bán hàng tại công ty 342.1.1. Doanh thu bán hàng 342.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 422.1.3. Kế toán trị giá vốn hàng bán 422.1.4. Kế toán chi phí bán hàng 442.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 472.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 492.2.1. Kết chuyển giá vốn bán hàng, vật tư: 492.2.2. Kết chuyển chi phí bán hàng: 492.2.3. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 492.2.4. Xác định kết quả bán hàng 49CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HTKD VINATEX - OJ 511. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ban hàng tại Công ty 511.1. Ưu điểm 511.2. Một số tồn tại 522. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty HYKD Vinatex - OJ 52KẾT LUẬN 54

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY HTKD VINATEX-OJ 2

I. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty 2

1. Một số nét khái quát về Công ty HTKD Vinatex-OJ 2

II. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế toán Công ty HTKD Vinatex-OJ 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY HTKD VINATEX-OJ 16

1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua (2004-2005) 16

2. Công tác hạch toán kế toán 18

2.1. Hệ thống tài khoản sử dụng 18

2.2. Hình thức kế toán 18

II. Phương thức bánhàng và phương thức thanh toán tại Công ty 19

1. Tài khoản Công ty sử dụng 19

1.1.1. Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp 20

1.1.2. Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: 22

1.1.3. Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức đại lý, ký gửi: 24

1.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ và chiết khấu thương mại 25

1.2. Các phương thức thanh toán tại công ty 29

1.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán ra 29

2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty HTKD Vinatex - OJ. 30

2.1. Giá vốn hàng bán và phương pháp tính giá vốn hàng bán 30

2.2. Phương pháp tính giá theo giá thực tế nhập trước - xuất trước 31

3. Kế toán giá vốn hàng bán 31

2.1. Kế toán bán hàng tại công ty 34

2.1.1. Doanh thu bán hàng 34

2.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 42

2.1.3. Kế toán trị giá vốn hàng bán 42

2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng 44

2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 47

2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 49

2.2.1. Kết chuyển giá vốn bán hàng, vật tư: 49

2.2.2. Kết chuyển chi phí bán hàng: 49

2.2.3. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 49

2.2.4. Xác định kết quả bán hàng 49

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HTKD VINATEX - OJ 51

1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ban hàng tại Công ty 51

1.1. Ưu điểm 51

1.2. Một số tồn tại 52

2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty HYKD Vinatex - OJ 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY