Chuyên đề Kế toán bán hàng tại Trung tâm thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thủy

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & XNK THIẾT BỊ THUỶ 4

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Thương mại và Xuất nhập khẩu thiết bị thủy 4

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 5

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8

1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán 11

1.4.1 Tổ chức Bộ máy kế toán 11

1.4.2 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & XNK THIẾT BỊ THUỶ 14

2.1 Đặc điểm hàng hoá và quá trình tiêu thụ tại Trung Tâm 14

2.1.1 Đặc điểm về mặt hàng thiết bị thuỷ 14

2.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 15

2.2.1 Hạch toán doanh thu bán hàng 15

2.2.2 Hạch toán giá vốn hàng bán 24

2.2.3 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 33

2.2.4 Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 37

2.2.4.1 Hạch toán chi phí bán hàng 37

2.2.5.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 46

2.3 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 48

2.3 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 49

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & NXK THIẾT BỊ THUỶ 52

3.1 Nhận xét về công tác kế toán bán hàng tại Trung tâm 52

3.1.1 Ưu điểm 52

3.1.2 Nhược điểm 52

3.2 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Trung tâm TM & XNK thiết bị thủy. 53

3.2.1 Hoàn thiện về phân công bộ máy kế toán 54

3.2.2 Hoàn thiện về giá vốn hàng bán 54

3.2.3 Hoàn thiện về kế toán bán hàng 55

3.2.4 Hoàn thiện việc sử dụng hệ thống sổ kế toán và tăng cường ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán kế toán 57

3.2.6 Hoàn thiện việc sử dụng tài khoản 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 60

3.2.7 Hoàn thiện thủ tục cho khách hàng trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng đã xuất 62

3.3 Định hướng nhằm nâng cao công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Trung tâm TM & XNK thiết bị thủy. 62

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY