Chuyên đề Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo PRRS

MỤC LỤC MỤC TRANGI. ĐẶC ĐIỂM CỦA PRRS 11.1. Lịch sử bệnh 11.2. Thiệt hại do bệnh 21.3. Đặc điểm dịch tễ học 31.4. Tác nhân gây bệnh 31.5. Cấu trúc Arteriviruses 41.6. Đặc tính di truyền của virus PRRS 61.7. Khả năng tồn tại của virus PRRS 61.8. Các chủng PRRS và sự phân bố của chúng 71.9. Cơ chế 71.10. Nguồn bệnh và quá trình truyền lây của PRRS 101.11. Mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào biến chủng 111.12. Triệu chứng lâm sàng 121.13. Bệnh tích 141.14. Hậu quả của bệnh 151.15. Sự truyền lây của virus 161.16. Chẩn đoán 161.17. Phát hiện virus hoặc kháng nguyên virus PRRS 171.18. Những khó khăn trong chẩn đoán 221.19. Điều trị 221.20. Cơ chế hoạt động chống virus của Interferon α 221.21. Chúng ta có thể làm gì để kiểm soát PRRS 261.22. Chủng ngừa bị hạn chế bởi lứa tuổi 271.23. Nhận xét 27II. PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH HÔ HẤP 272.1. Các yếu tố quan trọng cho sức khỏe 272.2. Điều kiện khí hậu 282.3. Gió lùa rất nguy hiểm 292.4. Sự thoải mái được đòi hỏi trong mọi điều kiện 29III. MỘT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHỐNG PRRS 303.1. Hạn chế tổn thất chăn nuôi và sự tiếp tục lây lan PRRS 303.2. Kiểm tra máu, nếu dương tính có lẻ chủng ngừa 303.3. Giám sát cẩn thận 313.4. Hưởng ứng hơn 50% 31IV. VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHĂN NUÔI 31V. KẾT LUẬN 32TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

MỤC LỤC

MỤC TRANG

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA PRRS 1

1.1. Lịch sử bệnh 1

1.2. Thiệt hại do bệnh 2

1.3. Đặc điểm dịch tễ học 3

1.4. Tác nhân gây bệnh 3

1.5. Cấu trúc Arteriviruses 4

1.6. Đặc tính di truyền của virus PRRS 6

1.7. Khả năng tồn tại của virus PRRS 6

1.8. Các chủng PRRS và sự phân bố của chúng 7

1.9. Cơ chế 7

1.10. Nguồn bệnh và quá trình truyền lây của PRRS 10

1.11. Mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào biến chủng 11

1.12. Triệu chứng lâm sàng 12

1.13. Bệnh tích 14

1.14. Hậu quả của bệnh 15

1.15. Sự truyền lây của virus 16

1.16. Chẩn đoán 16

1.17. Phát hiện virus hoặc kháng nguyên virus PRRS 17

1.18. Những khó khăn trong chẩn đoán 22

1.19. Điều trị 22

1.20. Cơ chế hoạt động chống virus của Interferon α 22

1.21. Chúng ta có thể làm gì để kiểm soát PRRS 26

1.22. Chủng ngừa bị hạn chế bởi lứa tuổi 27

1.23. Nhận xét 27

II. PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH HÔ HẤP 27

2.1. Các yếu tố quan trọng cho sức khỏe 27

2.2. Điều kiện khí hậu 28

2.3. Gió lùa rất nguy hiểm 29

2.4. Sự thoải mái được đòi hỏi trong mọi điều kiện 29

III. MỘT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHỐNG PRRS 30

3.1. Hạn chế tổn thất chăn nuôi và sự tiếp tục lây lan PRRS 30

3.2. Kiểm tra máu, nếu dương tính có lẻ chủng ngừa 30

3.3. Giám sát cẩn thận 31

3.4. Hưởng ứng hơn 50% 31

IV. VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHĂN NUÔI 31

V. KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY