Chuyên đề Hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng tại công ty cổ phần gia dụng Goldsun- Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSON 7

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần gia dụng

GoldSun 7

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 7

2. Tầm nhìn và sứ mệnh 8

3. Chiến lược phát triển của công ty 9

4. Nhiệm vụ hoạt động của công ty 9

5. Chức năng của công ty 10

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 10

III. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 13

1. Nhiệm vụ sản xuất và tính chất của sản phẩm 13

2. Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm 14

3. Đặc điểm về lao động, máy móc, nguyên vật liệu 16

IV. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần gia dụng GoldSun 21

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 21

1.1. Vốn và nguồn vốn cuả công ty 21

1.2. Khả năng thanh toán 25

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh 26

2. Về thị trưòng tiêu thụ 27

2.1. Thị trường trong nứơc 28

2.2. Thị trường xuất khẩu 29

3. Đóng góp vào ngân sách của nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động 29

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HÀNG TIÊU THỤ GIA DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSON 31

I. Đặc điểm mặt hàng gia dụng và đặc điểm hoạt động tiêu thụ mặt hàng này 31

1. Đặc điểm mặt hàng gia dụng 31

2. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ mặt hàng gia dụng của công ty 32

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng của công ty 34

1.Môi trường vĩ mô 34

1.1 Những ảnh hưởng của chính trị luật pháp 34

1.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong 37

1.3. Yếu tố kinh tế 38

1.4 Yếu tố khoa học công nghệ 40

1.5 Yếu tố văn hoá 41

1.6 Các nhân tố tự nhiên 41

1.7 Cơ sở hạ tầng 41

2. Môi trường tác nghiệp 42

2.1 Đối thủ cạnh tranh 42

2.2 .Khách hàng 42

2.3 Nhà cung cấp 43

2.4. Sản phẩm thay thế 43

3. Tác động của môi trường bên trong doanh nghiệp 43

III. Thực trạng hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng của công ty 44

1. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty 44

2. Thị trường tiêu thụ hàng gia dụng của công ty 46

2.1 Thị trường trong nứơc 47

2.2 Đối với thị trường xuất khẩu 48

3.Chủng loại sản phẩm 48

4. Hệ thống kênh phân phối hàng gia dụng của công ty 49

5. Thực trạng về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ hàng gia dụng tại công ty cổ phần gia dụng GoldSun 52

5.1. Sản phẩm và chất lượng sản phẩm 52

5.2. Thương hiệu sản phẩm 53

5.3. Giá bán 53

5.4. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm gia dụng của công ty 55

5.5. Các hoạt động quảng cáo, tiếp thị bán hàng 56

5.6. Các công cụ cạnh tranh khác 56

VI. Đánh giá hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng của công ty 57

1. Thành tựu 58

2. Hạn chế 59

3. Nguyên nhân 60

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ HÀNG GIA DỤNGTẠI CÔNG CY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSON 61

I. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty cổ phần gia dụng Goldsun trong thời gian tới 61

1.Mục tiêu 61

2.Phương hướng 61

II. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng ở công ty cổ phần gia dụng Goldsun 62

1 Những giải pháp vi mô 62

1.1.Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường 62

2. Hoàn thiện chất lượng sản phẩm. 63

3. Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ. 65

4. Nâng cao tay nghề cho người lao động. 66

5. Đầu tư cho xây dựng và triển khai thương hiệu sản phẩm hàng hoá. 67

6. Đầu tư cho công tác thiết kế mẫu. 68

7. Chính sách giá cả 69

8.Hoàn thiện kênh phân phối. 71

9. Hoạt động xúc tiến 73

10. Phát triển các hoạt động trước và trong sau khi bán hàng 74

III. Một số kiến nghị với nhà nứơc 74

1. Chính sách về thuế 74

2. Chính sách phát triển vùng nguyên liệu cho ngành gia dụng 75

3. Ưu tiên về lãi suất tín dụng 75

4.Nhà nước cần sửa đổi, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ vốn, huy động vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. 76

5. Áp dụng một chê độ tỷ giá hối đoái tương đối ổn định phù hợp và khuyến khích xuất khẩu. 77

KẾT LUẬN 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY