Chuyên đề Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ (Nghiên cứu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam)

Mục lụcLời nói đầu 1Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ 31.1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Các điều kiện thanh toán quốc tế 31.1.3. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại 51.1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế 71.2. Tín dụng chứng từ - phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu và quan trọng của ngân hàng thương mại 131.2.1. Định nghĩa 131.2.2. Các bên tham gia 131.2.3. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C 131.2.4. Thư tín dụng 151.2.5. Ưu, nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ 20Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 222.1. Giới thiệu chung về Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 222.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 222.1.2. Mô hình hoạt động kinh doanh của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 242.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 262.1.4. Hoạt động của phòng thanh toán quốc tế 302.2. Thực trạng thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 312.2.1. Thực trạng thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 312.2.2. Thực trạng thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 382.2.3. Đánh giá thành quả đạt được và những hạn chế 44Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ 3

1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Các điều kiện thanh toán quốc tế 3

1.1.3. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại 5

1.1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế 7

1.2. Tín dụng chứng từ - phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu và quan trọng của ngân hàng thương mại 13

1.2.1. Định nghĩa 13

1.2.2. Các bên tham gia 13

1.2.3. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C 13

1.2.4. Thư tín dụng 15

1.2.5. Ưu, nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ 20

Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 22

2.1. Giới thiệu chung về Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 22

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 22

2.1.2. Mô hình hoạt động kinh doanh của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 24

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 26

2.1.4. Hoạt động của phòng thanh toán quốc tế 30

2.2. Thực trạng thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 31

2.2.1. Thực trạng thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 31

2.2.2. Thực trạng thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 38

2.2.3. Đánh giá thành quả đạt được và những hạn chế 44

Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY