Chuyên đề Hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành: 31. Khái niệm chung về thẻ thanh toán: 31.1.Khái niệm thẻ thanh toán: 31.2.Quy định của thẻ ATM: 31.2.1. Mặt trước: 31.2.2. Mặt sau: 41.2.3. Hạng thẻ: 41.3. Quy trình phát hành thẻ tại chi nhánh phát hành thẻ 41.3.1. CNPHT nhận phong bì gửi thẻ ATM từ trung tâm thẻ 61.3.2. Giao thẻ ATM cho chủ thẻ 71.4. Nghiệp vụ kinh doanh thẻ tại NHTM hiện nay. 81.4.1. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức và kinh doanh thẻ. 81.4.2. Trình tự các bước của nghiệp vụ kinh doanh thẻ. 81.5. Thị trường thẻ Việt Nam 111.7. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ 121.7.1.Các nhân tố nội bộ ngân hàng 121.7.1.1. Điều kiện khoa học công nghệ: 121.7.1.2. Khả năng về vốn 131.7.1.3. Nguồn nhân lực 131.7.2. Các nhân tố từ bên ngoài. 131.7.2.1. Các điều kiện về mặt xã hội 131.7.2.2. Các điều kiện về kinh tế 141.7.2.3. Điều kiện về pháp lý 151.7.2.4. Điều kiện về cạnh tranh 151.6.2. Ví dụ về rủi ro: 18Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại NHĐT&PT Hà Thành 201. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng 201 - Khối kinh doanh: trong các lĩnh vực sau: 212. Ban lãnh đạo: 222. Chức năng và nghiệp vụ chủ yếu của chi nhánh 242.1. Chức năng: 242.2 -Những nghiệp vụ chủ yếu: 242.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHKD năm 2007 252.1 Biểu thực hiện các chỉ tiêu KHKD 252.2 Đánh giá cụ thể các chỉ tiêu KHKD chủ yếu: 262.2.1 các chỉ tiêu thực hiện về quy mô: 262.2.2 Chi tiêu KHKD về hiệu quả: 282.3 Kết quả điều hành 302.4 Các hoạt động khác 302.5.Vài nét về hoạt động kinh doang thẻ tại các ngân hàng: 312.6.hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng đầu tư hà thành:: 36CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI CHI NHÁNH HÀ THÀNH 443.1/Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ: 443.2/Xây dựng chương trình quảng cáo ,giới thiệu và thu hút khách hàng: 463.3/Nâng cao tiện ích của thẻ thanh toán do chi nhánh phát hành : 463.4/Không ngừng nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm: 463.5/ Nghiên cứu và phân tích thị trường 473.6/Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 483.7/Tạo những hình thức khuyến mại để thu hút khách hàng: 483.8\Ứng dụng công nghệ thông tin: 493.9. Giải pháp quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ 52KẾT LUẬN 55MỤC LỤC 58

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành: 3

1. Khái niệm chung về thẻ thanh toán: 3

1.1.Khái niệm thẻ thanh toán: 3

1.2.Quy định của thẻ ATM: 3

1.2.1. Mặt trước: 3

1.2.2. Mặt sau: 4

1.2.3. Hạng thẻ: 4

1.3. Quy trình phát hành thẻ tại chi nhánh phát hành thẻ 4

1.3.1. CNPHT nhận phong bì gửi thẻ ATM từ trung tâm thẻ 6

1.3.2. Giao thẻ ATM cho chủ thẻ 7

1.4. Nghiệp vụ kinh doanh thẻ tại NHTM hiện nay. 8

1.4.1. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức và kinh doanh thẻ. 8

1.4.2. Trình tự các bước của nghiệp vụ kinh doanh thẻ. 8

1.5. Thị trường thẻ Việt Nam 11

1.7. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ 12

1.7.1.Các nhân tố nội bộ ngân hàng 12

1.7.1.1. Điều kiện khoa học công nghệ: 12

1.7.1.2. Khả năng về vốn 13

1.7.1.3. Nguồn nhân lực 13

1.7.2. Các nhân tố từ bên ngoài. 13

1.7.2.1. Các điều kiện về mặt xã hội 13

1.7.2.2. Các điều kiện về kinh tế 14

1.7.2.3. Điều kiện về pháp lý 15

1.7.2.4. Điều kiện về cạnh tranh 15

1.6.2. Ví dụ về rủi ro: 18

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại NHĐT&PT Hà Thành 20

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng 20

1 - Khối kinh doanh: trong các lĩnh vực sau: 21

2. Ban lãnh đạo: 22

2. Chức năng và nghiệp vụ chủ yếu của chi nhánh 24

2.1. Chức năng: 24

2.2 -Những nghiệp vụ chủ yếu: 24

2.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHKD năm 2007 25

2.1 Biểu thực hiện các chỉ tiêu KHKD 25

2.2 Đánh giá cụ thể các chỉ tiêu KHKD chủ yếu: 26

2.2.1 các chỉ tiêu thực hiện về quy mô: 26

2.2.2 Chi tiêu KHKD về hiệu quả: 28

2.3 Kết quả điều hành 30

2.4 Các hoạt động khác 30

2.5.Vài nét về hoạt động kinh doang thẻ tại các ngân hàng: 31

2.6.hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng đầu tư hà thành:: 36

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI CHI NHÁNH HÀ THÀNH 44

3.1/Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ: 44

3.2/Xây dựng chương trình quảng cáo ,giới thiệu và thu hút khách hàng: 46

3.3/Nâng cao tiện ích của thẻ thanh toán do chi nhánh phát hành : 46

3.4/Không ngừng nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm: 46

3.5/ Nghiên cứu và phân tích thị trường 47

3.6/Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 48

3.7/Tạo những hình thức khuyến mại để thu hút khách hàng: 48

3.8\Ứng dụng công nghệ thông tin: 49

3.9. Giải pháp quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ 52

KẾT LUẬN 55

MỤC LỤC 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY