Chuyên đề Hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Quận 11

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á. 1

I.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á. 1

I.2 Cơ cấu tổ chức: 5

I.3 Lĩnh vực hoạt động: 6

I.4 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á: 7

I.5 Hoạt động của ngân hàng Đông Á năm 2004: 8

CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ ĐÔNG Á. 14

II.1 Các hình thức cho vay ngắn hạn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á: 14

1.1 Cho vay tiêu dùng: 14

1.2 Vay sản xuất kinh doanh cá nhân: 15

1.3 Vay xây dựng và sữa chữa nhà: 16

1.4 Cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là doanh nghiệp: 17

II.2 Đối tượng khách hàng và điều kiện vay vốn: 19

2.1 Đối tượng khách hàng: 19

2.2 Điều kiện vay vốn: 19

II.3 Quy trình cấp tín dụng: 25

1 Hướng dẫn thủ tục cho khách hàng: 25

2.Tiếp nhận hồ sơ vay: 25

3.Thẩm định hồ sơ vay: 25

4.Trình hồ sơ vay: 29

5.Thời hạn thông báo kết quả xét duyệt hồ vay: 29

6.Công chứng tài sản đảm bảo: 29

7.Nhận và lưu giữ tài sản đảm bảo: 29

8. Lập hợp đồng vay, đề xuất chi: 30

9. Giải ngân: 30

10.Theo dõi hồ sơ. Thu nợ và lãi vay 30

11. Tái thẩm định: 30

12. Gia hạn hồ sơ vay: 31

13. Chuyển nợ quá hạn 31

14. Xử lý nợ quá hạn 31

15.Thanh lý hồ sơ vay: 32

16. Lưu hồ sơ khách hàng: 32

17. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 32

II.4 Các bước quan trọng trong tiến trình cho vay: 32

4.1 Thẩm định và định giá tài sản thế chấp / cầm cố: 32

4.2 Thu nợ _ lãi vay 35

II.5 Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á -CN Q.11: 37

5.1 Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn theo mục đích kinh doanh của khách hàng: 37

5.2 Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh: 41

II.6 Vấn đề về nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng: 45

6.1 Những thay đổi trong họat động đối với hệ thống ngân hàng sau quyết định của Ngân Hàng Nhà Nước về vấn đề nợ quá hạn. 45

6.2. Tình trạng nợ quá hạn : 49

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH-QUẬN 11. 50

1 Mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các đối tượng khách hàng: 50

2. Mở rộng nguồn vốn cho vay ngắn hạn: 50

3. Đẩy mạnh hoạt động cho vay ngắn hạn phục vục cho nhu cầu tiêu dùng: 50

4. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay ngắn hạn 50

5. Nâng cao chất lượng các khoản vay ngắn hạn 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY