Chuyên đề Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 3

I. Đặc điểm của công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát ảnh hưởng đến quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu ( theo chức năng quản trị) 3

1. Tài chính 3

2. Marketing 3

3. Trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng 4

4. Nhân lực 4

II. Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 6

1. Kiểm tra xác nhận thanh toán 6

2. Chuẩn bị hàng xuất – hay thực hiện hợp đồng 8

2.1 Thu thập các thông tin cần thiết từ nhà máy: 8

2.2 Làm Thông Báo Sản Xuất (TBSX) 8

2.3 Làm PAKD (From PAKD) 9

2.4 Làm đơn đề nghị đặt tem/lô in (điền thông tin theo form) 9

2.5 Trình duyệt bộ TBSX lên trưởng phòng và Giám đốc TTKD 9

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh - Kiểm tra hàng xuất 10

4. Thông báo đóng hàng 12

4.1 Xác nhận điều kiện đóng hàng: 12

4.2 Việc tìm kiếm hãng tàu tùy thuộc vào từng hợp đồng: 12

4.3 Thông báo đóng hàng ( TBĐH) 13

5. Làm chứng từ ( bộ phận hỗ trợ làm – Mr.Nghĩa,Miss Thuỳ. Tâm, Tuyến) 13

6. Gửi chứng từ 15

6.1. Thông báo cho khách hàng về việc thanh toán 15

6.2. Gửi bộ chứng từ 15

6.3. Theo dõi công nợ 15

7. Giải quyết khiếu nại 16

7.1 Giải quyết khiếu nại với khách hàng: 16

7.2 Giải quyết khiếu nại với nhà cung cấp trong nc 16

8. Lưu giữ và gửi hồ sơ thanh khoản 16

8.1 Lưu giữ hồ sơ 16

8.2 Thanh khoản 17

III. Thực trạng hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 18

1. Thực trạng thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 18

2. Các biện pháp xử lý các vướng mắc của công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 24

2.1 Thông tin giữa trung tâm kinh doanh ( TTKD) và sản xuất 24

2.2 Xác nhận thời gian giao hàng 25

2.3 Hồ sơ xuất 25

2.4 Thanh toán 26

2.5 Giải quyết khiếu nại với khách hàng 26

3. Đánh giá việc hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 26

3.1. Mặt được 27

3.2. Mặt hạn chế 28

3.3. Nguyên nhân: 29

Chương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức 32

thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 32

I. Thuận lợi và khó khăn của việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 32

1. Thuận lợi 32

2. Khó khăn 32

II. Mục tiêu của việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 33

III. Giải pháp để hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 34

1. Chuẩn bị hàng xuất- Hoàn thiện TBSX 35

2. Kiểm tra kĩ hàng xuất 35

3. Thống nhất thông tin giữa các bộ phận liên quan 36

4. Nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên 36

5. Cải tiến máy móc kỹ thuật 36

6. Phải tuân theo một quy trình chuẩn và các from mẫu 37

7. Tìm hiểu thủ tục xuất khẩu vào các thị trường 37

Kết luận 38

Danh mục tài liệu tham khảo 39

Phụ Lục 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY