Chuyên đề Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy xây dựng và thương mại Việt Nhật

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

1.1. Giới thiệu về công ty

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1.2. Khái quát chung về Việt Nhật

1.2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty

1.2.1. Nguồn nhân lực công ty

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Việt Nhật

1.2.3. Sản phẩm và thị trường

1.3. Các hoạt động quản trị

1.3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường

1.3.2. Hoạt động lập kế hoạch

1.3.3. Quản trị nhân lực

1.3.4. Quản trị quá trình nhập khẩu

1.3.5. Quản trị quá trình tiêu thụ

1.4. Kết quả kinh doanh của Việt Nhật

1.4.1. Doanh thu và lợi nhuận

1.4.2. Vốn kinh doanh của công ty

PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NHẬT

2.1. Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu của Việt Nhật

2.1.1. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu

2.1.2. Thị trường nhập khẩu

2.2. Quy trình nhập khẩu của Việt Nhật

2.2.1. Nghiên cứu thị trường

2.2.2. Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu

2.2.3. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu

2.3. Giá trị nhập khẩu của công ty qua các năm

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện quy trình nhập khẩu của Việt Nhật

2.4.1.Các nhân tố bên trong công ty

2.4.2. Các nhân tố bên ngoài công ty

2.5. Đánh giá về quy trình nhập khẩu tại Việt Nhật

2.5.1. Những kết quả đạt được

2.5.2. Những vấn đề còn tồn tại

PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NHẬT

3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới

3.1.1. Mục tiêu thời gian tới

3.1.2. Phương hướng hoạt động của công ty

3.2. Một số giải pháp của công ty

3.2.1. Tăng cường biện pháp nghiên cứu thị trường

3.2.2. Nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức và trình độ nghiệp vụ của cán bộ công ty

3.2.3. Hoàn thiện hoạt động giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng

3.2.4. Hoàn thiện thủ tục hải quan

3.2.5. Hoàn thiện việc tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa

3.2.6. Biện pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán

3.2.7. Những giải pháp về vốn trong kinh doanh

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Việt Nhật

3.3.1. Kiến nghị đối với cục hải quan

3.3.2. Kiến nghị với nhà nước

3.3.3. Kiến nghị với tập đoàn Sumitomo

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY