Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÀNG THI 31. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi 31.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 31.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2005 – 2006 51.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 81.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 101.4.1. Ngành nghề kinh doanh 101.4.2. Quá trình mua bán hàng hoá 112. Tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán 122.1. Tổ chức bộ máy kế toán 122.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 16CHƯƠNG II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI 201. Quy trình ghi sổ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 202. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hoá 212.1. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 212.2. Các phương thức bán hàng 222.2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 222.2.2. Phương thức gửi hàng đi bán. 252.2.3. Phương thức đại lý, ký gửi. 283. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 373.1. Kế toán chi phí bán hàng. 373.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 403.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 44CHƯƠNG III. MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÀNG THI 501. Một số nhận xét 501.1. Nhận xét về hệ thống bộ máy quản lý và bộ máy kế toán 501.2. Nhận xét về tình hình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 521.2.1. Ưu điểm 521.2.2. Nhược điểm 532. Một số ý kiến đề xuất 542.1. Về tình hình chung: 542.2. Về phương pháp hạch toán và tổ chức công tác kế toán 542.3. Kết hợp phần mềm kế toán phục vụ quá trình hạch toán 55KẾT LUẬN 58TÀI LIỆU THAM KHẢO 59PHỤ LỤC 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÀNG THI 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2005 – 2006 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 8

1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 10

1.4.1. Ngành nghề kinh doanh 10

1.4.2. Quá trình mua bán hàng hoá 11

2. Tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán 12

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 12

2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 16

CHƯƠNG II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI 20

1. Quy trình ghi sổ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 20

2. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hoá 21

2.1. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 21

2.2. Các phương thức bán hàng 22

2.2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 22

2.2.2. Phương thức gửi hàng đi bán. 25

2.2.3. Phương thức đại lý, ký gửi. 28

3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 37

3.1. Kế toán chi phí bán hàng. 37

3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 40

3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 44

CHƯƠNG III. MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÀNG THI 50

1. Một số nhận xét 50

1.1. Nhận xét về hệ thống bộ máy quản lý và bộ máy kế toán 50

1.2. Nhận xét về tình hình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 52

1.2.1. Ưu điểm 52

1.2.2. Nhược điểm 53

2. Một số ý kiến đề xuất 54

2.1. Về tình hình chung: 54

2.2. Về phương pháp hạch toán và tổ chức công tác kế toán 54

2.3. Kết hợp phần mềm kế toán phục vụ quá trình hạch toán 55

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

PHỤ LỤC 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY