Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Hà

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1Chương 1TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC HÀ. 3I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC HÀ 3I.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty 3I.2. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của doanh nghiệp 4I.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4I.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 6II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 8II.1. Tổ chức bộ máy kế toán 8II.2. Tổ chức công tác kế toán 10II.3. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 11II.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 12II.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 12II.5.1. Sổ kế toán tổng hợp 12II.5.2. Sổ kế toán chi tiết 12II.5.3. Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty 13II.6. Tổ chức hệ thống Báo Cáo Tài Chính kế toán 15III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌ HÀ 16III.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 16III.1.1. Đặc điểm hàng hoá tiêu thụ của Công ty 16III.1.2. Phương thức bán hàng và thanh toán 16III.2. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH TM & DV Ngọc Hà 17 III.2.1 Chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá 17III.2.2. Hạch toán giá vốn hàng bán 18III.2.3 Hạch toán doanh thu bán hàng 26III.2.4. Hạch toán thuế giá trị gia tăng 32III.2.5. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 35III.2.6. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 43Chương 2MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC HÀ. 45I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN 45II. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN 46III. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC HÀ 47III.1. Ưu điểm 47III.2. Nhược điểm 48IV. MỘT SỐ Ý KIẾN 48IV.1. Tổ chức bộ máy Kế toán 48IV.2. Đối với việc sử dụng hóa đơn tài chính 49IV.3. Đối với việc tính giá vốn của hàng xuất kho 49IV.4. Hoàn thiện phương pháp kế toán chiết khấu bán hàng 51IV.5. Hoàn thiện tình hình thanh toán công nợ 52KẾT LUẬN 57

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở

CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC HÀ. 3

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC HÀ 3

I.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

I.2. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của doanh nghiệp 4

I.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4

I.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 6

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 8

II.1. Tổ chức bộ máy kế toán 8

II.2. Tổ chức công tác kế toán 10

II.3. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 11

II.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 12

II.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 12

II.5.1. Sổ kế toán tổng hợp 12

II.5.2. Sổ kế toán chi tiết 12

II.5.3. Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty 13

II.6. Tổ chức hệ thống Báo Cáo Tài Chính kế toán 15

III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌ HÀ 16

III.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 16

III.1.1. Đặc điểm hàng hoá tiêu thụ của Công ty 16

III.1.2. Phương thức bán hàng và thanh toán 16

III.2. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH TM & DV Ngọc Hà 17

III.2.1 Chứng từ hạch toán tiêu thụ hàng hoá 17

III.2.2. Hạch toán giá vốn hàng bán 18

III.2.3 Hạch toán doanh thu bán hàng 26

III.2.4. Hạch toán thuế giá trị gia tăng 32

III.2.5. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 35

III.2.6. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 43

Chương 2

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY

TNHH TM & DV NGỌC HÀ. 45

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN 45

II. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN 46

III. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG

HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI

CÔNG TY TNHH TM & DV NGỌC HÀ 47

III.1. Ưu điểm 47

III.2. Nhược điểm 48

IV. MỘT SỐ Ý KIẾN 48

IV.1. Tổ chức bộ máy Kế toán 48

IV.2. Đối với việc sử dụng hóa đơn tài chính 49

IV.3. Đối với việc tính giá vốn của hàng xuất kho 49

IV.4. Hoàn thiện phương pháp kế toán chiết khấu bán hàng 51

IV.5. Hoàn thiện tình hình thanh toán công nợ 52

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY