Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần đầu tư Yên Thái

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1PHẦN I. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YÊN THÁI 31.1Khái quát chung về Công ty cổ phần đầu tư Yên Thái 31.1.1Lịch sử hình thành & phát triển của công ty: 31.1.2. Đặc điểm tổ chức,quản lý hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đầu tư Yên Thái : 61.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại Công ty 101.2.Thực tế kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần đầu tư Yên Thái 171.2.1.Các chính sách của Công ty 171.2.1.1.Các hình thức bán hàng tại Công ty: 171.2.1.2.Chính sách giá cả: 191.2.1.3.Phương pháp tính giá vốn bán thông thường: 191.2.2.Kế toán tiêu thụ tại công ty 231.2.1.1.Tài khoản sử dụng: 231.2.2.2.Trình tự kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá tại Công ty: 231.2.2.3Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu ở công ty 361.2.3Kế toán chi phí bán hàng: 451.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 481.2.5.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 49Phân tích tính hình hoạt động tiêu thụ hàng hoá của công ty 50PHẦN 2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YÊN THÁI 552.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 552.2.Nhận xét,đánh giá về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần đầu tư Yên Thái 562.3.Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 58KẾT LUẬN 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YÊN THÁI 3

1.1Khái quát chung về Công ty cổ phần đầu tư Yên Thái 3

1.1.1Lịch sử hình thành & phát triển của công ty: 3

1.1.2. Đặc điểm tổ chức,quản lý hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đầu tư Yên Thái : 6

1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại Công ty 10

1.2.Thực tế kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần đầu tư Yên Thái 17

1.2.1.Các chính sách của Công ty 17

1.2.1.1.Các hình thức bán hàng tại Công ty: 17

1.2.1.2.Chính sách giá cả: 19

1.2.1.3.Phương pháp tính giá vốn bán thông thường: 19

1.2.2.Kế toán tiêu thụ tại công ty 23

1.2.1.1.Tài khoản sử dụng: 23

1.2.2.2.Trình tự kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá tại Công ty: 23

1.2.2.3Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu ở công ty 36

1.2.3Kế toán chi phí bán hàng: 45

1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48

1.2.5.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 49

Phân tích tính hình hoạt động tiêu thụ hàng hoá của công ty 50

PHẦN 2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YÊN THÁI 55

2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 55

2.2.Nhận xét,đánh giá về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần đầu tư Yên Thái 56

2.3.Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 58

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY