Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và kết quả tiêu thụ hàng hóa ở công ty TNHH Đông Tây

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU 1Phần I :THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY 4I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 41. Lịch sử hình thành và phát triển: 42. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 53. Đặc điểm hàng hoá và thị trường tiêu thụ hàng hoá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 84. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tai Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 95. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 11II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 131. Các phương thức tiêu thụ. 132. Kế toán tiêu thụ theo hình thức bán buôn. 133. Kế toán tiêu thụ theo hình thức bán lẻ: 194. Phương thức trao đổi hàng: 225. Phương thức bán hàng đại ký, ký gửi hàng hoá: 256. Tài khoản sử dụng: 31III. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 331. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 332. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây. 363. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ: 40Phần II:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY 51I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 511. Về tổ chức kế toán của công ty. 512. Về hoá đơn chứng từ. 523. Về sổ kế toán. 52II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY. 53Kết luận chung .56

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I :THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY 4

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 4

1. Lịch sử hình thành và phát triển: 4

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 5

3. Đặc điểm hàng hoá và thị trường tiêu thụ hàng hoá tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 8

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tai Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 9

5. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 11

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 13

1. Các phương thức tiêu thụ. 13

2. Kế toán tiêu thụ theo hình thức bán buôn. 13

3. Kế toán tiêu thụ theo hình thức bán lẻ: 19

4. Phương thức trao đổi hàng: 22

5. Phương thức bán hàng đại ký, ký gửi hàng hoá: 25

6. Tài khoản sử dụng: 31

III. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 33

1. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây: 33

2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây. 36

3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ: 40

Phần II:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ

KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN ĐÔNG TÂY 51

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: 51

1. Về tổ chức kế toán của công ty. 51

2. Về hoá đơn chứng từ. 52

3. Về sổ kế toán. 52

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ

KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY. 53

Kết luận chung .56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY