Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vật liệu nổ công nghiệp

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Phần I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2I. Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 21.1 Bản chất tiền lương. 21.2 Các khoản trích theo lương. 42. Ý nghĩa, nhiệm vụ của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5II.Quỹ tiền lương và các hình thức trả lương. 61.Quỹ tiền lương của doanh nghiệp. 62. Các hình thức trả lương. 72.1 Lương thời gian: 72.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 9III, Phương pháp hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. 111. Chứng từ, thủ tục kế toán. 112.Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 122.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động. 132.2 Hoạch toán các khoản trích theo lương. 163.Các hình thức tổ chức sổ kế toán. 193.1 Hình thức nhật ký - Sổ cái. 193.2 Hình thức chứng từ ghi sổ. 203.3 Hình thức Nhật ký chung. 233.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ. 25Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 28I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật liệu nổ công nghiệp 281. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 282. Ngành nghề kinh doanh: 292.1.Nguồn vốn kinh doanh: 302.2. Đặc điểm nguồn nhân lực. 322.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghiệp của công ty. 33II. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán ở công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 391.Hình thức tổ chức kế toán. 392. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 402.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 402.2 Tổ chức chứng từ kế toán. 412.3 Hệ thống tài khoản sử dụng. 41III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 421. Chế độ tiền lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 422. Chứng từ, sổ sách sử dụng tại Công ty 433. Tổ chức sổ sách kế toán. 434. Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán. 444.1 Tài khoản sử dụng. 444.2 Trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của công ty. 464.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm. 464.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian. 544.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương: 62Phần III: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74I.Đánh giá khái quát tình hình hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 741. Công tác kế toán chung. 742.Ưu điểm và nhược điểm của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 742.1 Ưu điểm. 742.2 Nhược điểm. 75II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 761. Nguyên tắc hoàn thiện. 762.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. 76Kết luận 79Tài liệu tham khảo 80

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2

I. Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2

1.1 Bản chất tiền lương. 2

1.2 Các khoản trích theo lương. 4

2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5

II.Quỹ tiền lương và các hình thức trả lương. 6

1.Quỹ tiền lương của doanh nghiệp. 6

2. Các hình thức trả lương. 7

2.1 Lương thời gian: 7

2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 9

III, Phương pháp hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. 11

1. Chứng từ, thủ tục kế toán. 11

2.Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12

2.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động. 13

2.2 Hoạch toán các khoản trích theo lương. 16

3.Các hình thức tổ chức sổ kế toán. 19

3.1 Hình thức nhật ký - Sổ cái. 19

3.2 Hình thức chứng từ ghi sổ. 20

3.3 Hình thức Nhật ký chung. 23

3.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ. 25

Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 28

I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật liệu nổ công nghiệp 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28

2. Ngành nghề kinh doanh: 29

2.1.Nguồn vốn kinh doanh: 30

2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực. 32

2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghiệp của công ty. 33

II. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán ở công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 39

1.Hình thức tổ chức kế toán. 39

2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 40

2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 40

2.2 Tổ chức chứng từ kế toán. 41

2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng. 41

III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42

1. Chế độ tiền lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42

2. Chứng từ, sổ sách sử dụng tại Công ty 43

3. Tổ chức sổ sách kế toán. 43

4. Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán. 44

4.1 Tài khoản sử dụng. 44

4.2 Trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của công ty. 46

4.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm. 46

4.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian. 54

4.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương: 62

Phần III: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74

I.Đánh giá khái quát tình hình hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74

1. Công tác kế toán chung. 74

2.Ưu điểm và nhược điểm của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 74

2.1 Ưu điểm. 74

2.2 Nhược điểm. 75

II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 76

1. Nguyên tắc hoàn thiện. 76

2.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. 76

Kết luận 79

Tài liệu tham khảo 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY