Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long

Mục lụcTrangLời nói đầu 2Chương I. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 4I. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 41. Tiền lương 41.1. Khái niệm 41.2. Bản chất của tiền lương, chức năng của tiền lương 51.3 Nguyên tắc tính lương 81.4. Các hình thức trả lương: 111.5. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp 122. Các khoản trích theo lương 133. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 133.1. Yêu cầu quản lý 133.2. Nhiệm vụ kế toán 14II. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 151. Kế toán lao động tiền lương 151.1. Hạch toán lao động 151.2. Kế toán tổng hợp tiền lương 16III. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 211. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 212. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 222.1. Tiền lương với tư cách là yếu tố chi phí đầu vào của quá trình sản xuất 23Chương II.Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công tycầu I Thăng Long 25I.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty cầu I Thăng Long. 251. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của công ty 252. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 27II. Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long 281. Xây dựng quỹ lương 282 .Xây dựng đơn giá tiền lương 293 .Phương pháp trả lương 303.1. Nguyên tắc trả lương3.2. Phương pháp trả lương4.Hạch toán các khoản trích theo lương 405. Các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương 435.1.Các khoản phụ cấp5.2. Các hình thức tiền thưởng6.Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 446.1.Sổ kế toán tổng hợpChương III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầuI Thăng Long 51I. Đánh giá công tác tiền lương của công ty cầu I Thăng Long 51II. Cơ sở đề ra giải pháp 521 . Căn cứ vào các quy định của nhà nước 52III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương 541. Xây dựng các quy chế 542.Quản lý lương của người lao động 573. Các khoản trích theo lương 584. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực 585. Quản lý sử dụng máy móc 596. Đối với công ty cầu I Thăng Long 587 . Những điều kiện để thực hiện giải pháp 60Kết Luận 61

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 2

Chương I. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 4

I. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 4

1. Tiền lương 4

1.1. Khái niệm 4

1.2. Bản chất của tiền lương, chức năng của tiền lương 5

1.3 Nguyên tắc tính lương 8

1.4. Các hình thức trả lương: 11

1.5. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp 12

2. Các khoản trích theo lương 13

3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 13

3.1. Yêu cầu quản lý 13

3.2. Nhiệm vụ kế toán 14

II. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 15

1. Kế toán lao động tiền lương 15

1.1. Hạch toán lao động 15

1.2. Kế toán tổng hợp tiền lương 16

III. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 21

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 21

2. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 22

2.1. Tiền lương với tư cách là yếu tố chi phí đầu vào của quá trình sản xuất 23

Chương II.Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công tycầu I Thăng Long 25

I.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty cầu I Thăng Long. 25

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của công ty 25

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 27

II. Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long 28

1. Xây dựng quỹ lương 28

2 .Xây dựng đơn giá tiền lương 29

3 .Phương pháp trả lương 30

3.1. Nguyên tắc trả lương

3.2. Phương pháp trả lương

4.Hạch toán các khoản trích theo lương 40

5. Các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương 43

5.1.Các khoản phụ cấp

5.2. Các hình thức tiền thưởng

6.Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 44

6.1.Sổ kế toán tổng hợp

Chương III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầuI Thăng Long 51

I. Đánh giá công tác tiền lương của công ty cầu I Thăng Long 51

II. Cơ sở đề ra giải pháp 52

1 . Căn cứ vào các quy định của nhà nước 52

III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương 54

1. Xây dựng các quy chế 54

2.Quản lý lương của người lao động 57

3. Các khoản trích theo lương 58

4. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực 58

5. Quản lý sử dụng máy móc 59

6. Đối với công ty cầu I Thăng Long 58

7 . Những điều kiện để thực hiện giải pháp 60

Kết Luận 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY