Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí cầu đường

Mục lục

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG 6

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường 6

1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường 9

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường 10

1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cẩu đường 11

1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 11

1.4.2 Khái quát về chế độ kế toán ở công ty 13

1.4.3 Các chính sách kế toán ở Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí cầu đường 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG 19

2.1 Đặc điểm và phân loại vật liệu của công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí cầu đường 19

2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty 19

2.1.2 Phân loại NVL của công ty 20

2.2 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho và xuất kho 21

2.2.1 Tính giá NVL nhập kho của công ty 21

2.2.2 Tính giá NVL xuất kho của công ty 24

2.3.1 Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 27

2.3.2 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 36

2.3.2 Hạch toán tổng hợp tình hình luân chuyển NVL 45

CHƯƠNG3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG 51

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán NVL tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường 51

3.1.1 Những ưu điểm 51

3.1.2 Những hạn chế 54

3.2 Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường 55

3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán 55

3.2.2 Kiến nghị về tài khoản kế toán 57

3.2.3 Kiến nghị về sổ kế toán 58

3.2.4 Kiến nghị về báo cáo kế toán 60

3.2.5 Các kiến nghị khác 62

Danh mục tài liệu tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY