Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 3

1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. 3

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. 6

1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty cô phần bánh kẹo Hải Hà. 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 15

2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 15

2.1.1. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 15

2.1.2. Kế toán chi tiết NVL. 29

2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 37

2.2.1. Tài khoản sử dụng: 38

2.2.2. Sổ sách sử dụng: 38

2.2.3. Kế toán tăng nguyên vật liệu. 40

2.2.4. Kế toán giảm NVL. 48

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 60

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương pháp hoàn thiện. 60

3.1.1. Ưu điểm. 60

3.1.2. Nhược điểm. 64

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 66

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. 66

3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu . 67

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán. 69

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ. 70

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết. 70

3.2.5. Về số kế toán tổng hợp. 71

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật liệu. 72

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp. 72

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY