Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại công ty TNHH Tiến Hưng

MỤC LỤCNội dung TrangLời nói đầu 1Chương I Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tiến Hưng 31. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Tiến Hưng 3 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH Tiến Hưng 63. Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống sổ sách kế toán Công ty TNHH Tiến Hưng 9Chương IIThực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty TNHH Tiến Hưng 121. Đặc điểm kế toán nhập khẩu tại Công ty TNHH Tiến Hưng 122. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Tiến Hưng 132.1. Quy trình nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Tiến Hưng 132.2. Chứng từ sử dụng 162.3. Tài khoản sử dụng 222.4. Phương pháp kế toán 233. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác tại Công ty TNHH Tiến Hưng 333.1. Quy trình nhập khẩu uỷ thác tại Công ty TNHH Tiến Hưng 33 3.2. Chứng từ sử dụng 343.3. Tài khoản sử dụng 42 3.4. Phương pháp kế toán 44Chương IIIMột số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng 591. Nhận xét chung về công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty TNHH Tiến Hưng 59 1.1. Ưu điểm 591.2. Nhược điểm 612. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng 633. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng. 64Phần kết luận 67

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Lời nói đầu 1

Chương I

Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tiến Hưng 3

1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Tiến Hưng 3

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH Tiến Hưng 6

3. Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống sổ sách kế toán Công ty TNHH Tiến Hưng 9

Chương II

Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty TNHH

Tiến Hưng 12

1. Đặc điểm kế toán nhập khẩu tại Công ty TNHH Tiến Hưng 12

2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Tiến Hưng 13

2.1. Quy trình nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Tiến Hưng 13

2.2. Chứng từ sử dụng 16

2.3. Tài khoản sử dụng 22

2.4. Phương pháp kế toán 23

3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác tại Công ty TNHH Tiến Hưng 33

3.1. Quy trình nhập khẩu uỷ thác tại Công ty TNHH Tiến Hưng 33

3.2. Chứng từ sử dụng 34

3.3. Tài khoản sử dụng 42

3.4. Phương pháp kế toán 44

Chương III

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng 59

1. Nhận xét chung về công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty TNHH Tiến Hưng 59

1.1. Ưu điểm 59

1.2. Nhược điểm 61

2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng 63

3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng. 64

Phần kết luận 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY