Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty dược Trung Ương Huế

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương1: Cơ sở lý luận về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 2 1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM 2 1.1.1. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 2 1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 6 1.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 8 1.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ bán hàng 8 1.2.2. Tài khoản sử dụng 8 1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 14 1.2.4. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23 1.2.5. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng 23 Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng ở công ty Dược TW Huế 25 2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty Dược TW Huế 25 2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 25 2.1.2. Chế độ kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty Dược TW Huế 32 2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 33 2.2.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 33 2.2.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán 39 2.2.3. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ kế toán bán hàng 47 Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 53 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 53 3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 53 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 54 3.2. Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 55 3.2.1. Ưu điểm 55 3.2.2. Nhược điểm 56 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 57 3.3.1 ý kiến thứ nhất, hoàn thiện hạch toán ban đầu đối với nghiệp vụ bán hàng 57 3.3.2 ý kiến thứ hai, hoàn thiện việc vận dụng tài khoản 511 để phản ánh doanh thu bán hàng 58 3.3.3- ý kiến thứ ba, vận dụng tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” nhằm hạch toán đúng đắn nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng. 58 3.3.4- ý kiến thứ tư, vận dụng tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại” phản ánh khoản chiết khấu thương mại trong quá trình bán hàng. 59 KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương1: Cơ sở lý luận về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 2

1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM 2

1.1.1. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 2

1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng 6

1.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 8

1.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ bán hàng 8

1.2.2. Tài khoản sử dụng 8

1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 14

1.2.4. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23

1.2.5. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng 23

Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng ở công ty Dược TW Huế 25

2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty Dược TW Huế 25

2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 25

2.1.2. Chế độ kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty Dược TW Huế 32

2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 33

2.2.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 33

2.2.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán 39

2.2.3. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ kế toán bán hàng 47

Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 53

3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM 53

3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 53

3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng. 54

3.2. Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 55

3.2.1. Ưu điểm 55

3.2.2. Nhược điểm 56

3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty Dược TW Huế 57

3.3.1 ý kiến thứ nhất, hoàn thiện hạch toán ban đầu đối với nghiệp vụ bán hàng 57

3.3.2 ý kiến thứ hai, hoàn thiện việc vận dụng tài khoản 511 để phản ánh doanh thu bán hàng 58

3.3.3- ý kiến thứ ba, vận dụng tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” nhằm hạch toán đúng đắn nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng. 58

3.3.4- ý kiến thứ tư, vận dụng tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại” phản ánh khoản chiết khấu thương mại trong quá trình bán hàng. 59

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY