Chuyên đề Hoàn thiện kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO

Mở đầu - 1 -

Chương 1. Tổng quan về Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO tại Hà Nội - 2 -

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO tại Hà Nội - 2 -

1.2. Khái quát về tổ chức bộ máy hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO tại Hà Nội. - 7 -

1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK vật tư kỹ thuật tại Hà Nội. - 10 -

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO tại Hà Nội. - 11 -

1.4.1. Tổ chức Bộ máy kế toán tại Chi nhánh Công ty. - 11 -

1.4.2. Khái quát về chế độ kế toán tại Chi nhánh Công ty. - 13 -

Chương 2. Thực trạng kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật REXCO Hà Nội - 19 -

2.1. Đặc điểm hàng hóa và hình thức tiêu thụ hàng hóa của Chi nhánh - 19 -

Công ty Cổ phần XNK vật tư kỹ thuật - 19 -

2.2. Thực tế kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO - 21 -

2.2.1. Đặc điểm về hình thức kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty XNK vật tư kỹ thuật REXCO - 21 -

2.2.2. Phương pháp xác định giá hàng hóa. - 23 -

2.2.3. Kế toán hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật. - 26 -

2.2.3.1. Hạch toán các nghiệp vụ thu mua hàng hóa trong nước. - 26 -

2.2.3.2. Hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa. - 31 -

2.2.4. Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật REXCO. - 35 -

2.2.5. Kế toán các nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật ở thời điểm cuối kì. - 37 -

Chương 3. Hoàn thiện kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật REXCO - 50 -

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật REXCO - 50 -

3.1.1. Những ưu điểm trong công tác hạch toán kế toán tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật REXCO. - 50 -

3.1.2. Những tồn tại còn gặp phải trong công tác kế toán và nguyên nhân của nó tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật. - 53 -

3.2. Hoàn thiện kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật REXCO tại Hà Nội. - 55 -

3.2.1. Những kiến nghị về chứng từ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp: - 56 -

3.2.2. Những kiến nghị về việc sử dụng tài khoản tại Công ty. - 57 -

3.2.3. Những kiến nghị về hệ thống sổ kế toán. - 57 -

3.2.4. Những kiến nghị về báo cáo kế toán. - 59 -

2.3.5. Một số những kiến nghị khác nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại Chi nhánh Công ty CP XNK vật tư kỹ thuật. - 61 -

KẾT LUẬN - 63 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY