Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường

Phụ lục

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, Tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường.

1.1.Đặc điểm sản phẩm.

1.1.1. Danh mục của sản phẩm.

1.1.2.Tiêu chuẩn chất lượng.

1.1.3. Tính chất của sản phẩm.

1.1.4. Loại hình sản xuất

1.1.5. Thời gian sản xuất

1.1.6. Đặc điểm của sản phẩm dở dang

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Thiên Phú Cường.

1.2.1. Quy trình công nghệ

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty TNHH Thiên Phú Cường

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường.

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1. Nội dung

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.3.1. Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.4.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty.

2.2.2. Quy trình tính giá thành

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ CƯỜNG

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện.

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY