Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH 3

1.1.Đặc điểm sản phẩm của Công ty 3

1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 5

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty 6

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH 9

2.1.Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh 9

2.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10

2.1.1.1- Nội dung 10

2.1.1.2- Tài khoản sử dụng 10

2.1.1.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 11

2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp 16

2.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 19

2.1.2.1- Nội dung 19

2.1.2.2- Tài khoản sử dụng 20

2.1.2.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 20

2.1.2.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp 22

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 25

2.1.4.1- Nội dung 25

2.1.4.2-Tài khoản sử dụng 25

2.1.4.3- Quy trình ghi sổ kế toán kế toán chi tiết 26

2.1.4.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp 31

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 34

2.1.5.1- Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 34

+ 35

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh 39

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty 39

2.2.2- Quy trình tính giá thành 40

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH 41

3.1.Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 41

3.1.1- Ưu điểm 42

3.1.1.1- Về hệ thống chứng từ và lưu chuyển chứng từ: 43

3.1.1.2- Về xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành: 43

3.1.1.3- Về hệ thống sổ kế toán: 45

3.1.1.4- Về hệ thống tài khoản: 45

3.1.2- Nhược điểm 46

3.1.2.1- Về hệ thống báo cáo: 46

3.1.2.2- Về kế toán chi phí sản xuất: 46

3.1.2.3- Về báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành: 47

3.1.2.4- Về tài khoản: 47

3.1.3- Phương hướng hoàn thiện 47

3.1.3.1- Hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ các chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành 48

3.1.3.2- Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 48

3.1.3.3- Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải đáp ứng được các yêu cầu về quản lý 49

3.1.3.4- Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 49

3.2.Giải pháp hoàn thiện và điều kiện thực hiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh 49

3.2.1. Về kế toán chi phí sản xuất 50

3.2.1.1- Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 50

3.2.1.2- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 51

3.2.1.4- Kế toán chi phí sản xuất chung 53

3.2.2. Về giá thành sản phẩm 54

3.2.3. Về tài khoản sử dụng 55

3.2.4. Về công tác kế toán quản trị 55

3.2.4.1- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin cho kế toán quản trị 55

3.2.4.2- Xây dựng mô hình kế toán quản trị doanh nghiệp 56

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY