Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng giao thông Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty 8

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG

2.1. Kế toán chi phí sản xuất 12

2.1.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp CPSX 12

2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12

2.1.2.1. Nội dung 12

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 13

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 14

2.1.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 25

2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 29

2.1.3.1. Nội dung 29

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 30

2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 31

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 38

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 41

2.1.4.1. Nội dung 41

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng 42

2.1.4.3. Quy trình ghi sổ chi tiết 43

2.1.4.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 46

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 48

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 48

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 52

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm 52

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của sản phẩm 54

2.2.2. Quy trình tính giá thành 54

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPCKXDGT THĂNG LONG

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 59

3.1.1. Ưu điểm 59

3.1.2. Nhược điểm 62

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 64

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 65

3.3. Điều kiện thực hiện 71

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY