Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ 3

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 4

1.2.1 Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 4

1.2.2 Công nghệ và dây chuyền sản xuẩt của chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 4

1.2.3 Các sản phẩm chính và thị trường tiêu thụ của chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 5

1.2.4 Tình hình tài chính của chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ trong những năm gần đây 6

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ. 8

1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8

1.3.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất 13

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 17

1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 17

1.4.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 18

1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 21

1.5.1 Chính sách kế toán áp dụng tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 21

1.5.2 Hệ thống chứng từ kế toán 22

1.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán 23

1.5.4 Hệ thống sổ sách kế toán 23

1.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán 25

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 26

CPDP TRƯỜNG THỌ 26

2.1 Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 26

2.2 Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 27

2.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 27

2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 28

2.2.3 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 28

2.2.4 Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29

2.3 Kế toán chi phí sản xuất tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 31

2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 31

2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 45

2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 57

2.3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 64

2.4 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 66

2.4.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 66

2.4.2 Tính giá thành sản phẩm 68

CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 73

CPDP TRƯỜNG THỌ 73

3.1 Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 73

3.1.1 Những ưu điểm 73

3.1.1.1 Về Bộ máy kế toán 73

3.1.1.2 Về Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán 74

3.1.1.3 Về các chính sách kế toán 75

3.1.2 Những tồn tại 77

3.1.2.1 Về chính sách kế toán 77

3.1.2.2 Về hệ thống sổ sách kế toán 78

3.1.2.3 Về hệ thống Tài khoản 78

3.1.2.4 Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 79

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty CPDP Trường Thọ 82

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY