Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh

MỤC LỤC

Nội dung Trang

LỜI NÓI ĐẦU 4

Chương 1: Nội dung và tổ chức quản lý chi phí bán hàng của Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh 6

1.1. Nội dung chi phí bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh: 6

1.2. Tổ chức quản lý chi phí bán hàng của Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh. 7

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh 9

2.1. Thủ tục chứng từ 9

2.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng tại Công ty TNHH thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh 33

2.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng tại Công ty TNHH thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh 44

Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và Điện tử tin học Việt Anh 51

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 51

3.1.1- Ưu điểm 51

3.1.2- Nhược điểm 51

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 52

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 53

3.2.1- Về công tác quản lý chi phí bán hàng 53

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 53

3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 53

3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết 53

3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp 54

3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến chi phí bán hàng 54

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY