Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Việt Anh

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu.

Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thương mại Việt Anh.

1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại Việt Anh 3

1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty 3

1.1.2. Thị trường của Công ty 4

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty 5

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty 7

Chương II:Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Việt Anh. 9

2.1. Kế toán doanh thu 9

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 9

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 10

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 14

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 19

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 19

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 19

2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 26

2.3. Kế toán chi phí bán hàng 29

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 29

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 29

2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng 36

Chương III: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Việt Anh 37

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 37

3.1.1. Ưu điểm 37

3.1.2. Nhược điểm 40

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 43

3.2.Các phương pháp hoàn thiện bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Việt Anh 43

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng 43

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 44

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 45

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 46

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 49

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng 50

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp 51

Kết luận 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY