Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 3

1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 3

1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 3

1.1.2. Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 4

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 4

1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 6

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 9

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 9

2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu bán hàng 9

2.1.1.1 Chứng từ sử dụng 9

2.1.1.2 Tài khoản sử dụng 9

2.1.1.3 Quy trình luân chuyển theo từng phương thức bán hàng của Công ty 10

2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu 12

2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và hàng bán bị trả lại 31

2.1.4 Kế toán tổng hợp về doanh thu 34

2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 38

2.2.1 Đặc điểm kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 38

2.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ để xác định giá vốn hàng bán 38

2.3 Kế toán chi phí bán hàng 48

2.3.1 Chứng từ và thủ tục kế toán 48

2.3.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng 48

2.3.1.2 Quy trình luân chuyển 48

2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 49

2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 54

Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phẩn thương mại dịch vụ Hà Tây 55

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 55

3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 55

3.1.2 Nhược điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 56

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 58

3.2.1 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản trong việc hạch toán tổng hợp 58

3.2.2 Hoàn thiện hạch toán ban đầu 60

3.2.3 Hoàn thiện sổ kế toán 61

3.2.4 Ứng dụng tin học vào công tác kế toán 61

Kết luận 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY