Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh Hóa

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

DANH MỤC VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA 1

1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty 1

1.1.1. Danh mục hàng bán (hoặc dịch vụ) của Công ty 1

1.1.2. Thị trường của Công ty 1

1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty 2

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty 4

1.2.1 Bộ máy quản lý của công ty 4

1.2.2 Bộ máy kế toán của công ty 5

1.2.3. Các phòng ban liên quan đến hoạt động bán hàng 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA 11

2.1. Kế toán doanh thu 12

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 12

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 22

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 31

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 38

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 38

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 41

2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 44

2.3. Kế toán chi phí bán hàng 45

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 45

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 46

2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng 48

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA 50

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 50

3.1.1. Ưu điểm 50

3.1.2- Nhược điểm 52

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 54

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty 54

3.2.1- Về công tác quản lý bán hàng 54

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp

kế toán 56

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 63

3.2.4. Tin học hoá công tác kế toán 63

3.2.5. Điều kiện thực hiện giải pháp 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY