Chuyên đề Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tam Kim

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các chữ viết tắt 1

Danh mục bảng biểu 2

Lời nói đầu 3

Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của chi nhánh Công ty Cổ phần Tam Kim 5

1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng 5

1.1.1 Danh mục hàng bán của Chi nhánh công ty CP Tam Kim 5

1.1.2 Thị trường của công ty 5

1.1.3 Các phương thức bán hàng 6

1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tam Kim 7

Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng tại chi nhánh Công ty CP Tam Kim 10

2.1 Kế toán doanh thu 10

2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán 10

2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu 13

2.1.3 Kế toán tổng hợp doanh thu 18

2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 23

2.2.1 Chứng từ và thủ tục kế toán 23

2.2.2 Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 30

2.3 Kế toán chi phí bán hàng 32

2.3.1.Chứng từ và thủ tục kế toán 32

2.3.2.Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 32

2.3.3.Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 35

Chương III: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại chi nhánh Công ty CP Tam Kim 39

3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty 39

3.1.1 Nh÷ng ­u ®iÓm 39

3.1.2 Nh­îc ®iÓm 41

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 42

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty CP Tam Kim 43

3.2.1 Về công tác quản lý bán hàng 43

3.2.2. Về tài khoản sử dụng, phương pháp tính giá và phương pháp kế toán 44

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 45

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 46

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 47

3.2.6. Về báo cáo kế toán 47

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp 48

Kết Luận 50

Danh mục tài liệu tham khảo 52

Mục lục 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY