Chuyên đề Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Chi Nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại chi nhánh 3ngân hàng thương mại 31.1. Một số vấn đề về phân tích tài chính tại NHTM 31.1.1. Khái niệm 31.1.1.1. Ngân hàng 31.1.1.2. Phân tích tài chính 31.1.1.3. Các báo cáo tài chính của NHTM 41.1.2. Mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính tại ngân hàng thương mại 121.1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính ở NHTM 141.2. Phương pháp phân tích 151.2.1. Phương pháp so sánh. 151.2.2. Phương pháp phân tổ 161.2.3. Phương pháp phân tích tỉ lệ. 161.2.4. Phương pháp DuPont 171.2.6. Phương pháp chỉ số. 181.2.7. Phương pháp cân đối. 181.2.8. Phương pháp hồi quy. 191.3. Nội dung phân tích tài chính NHTM 191.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính ngân hàng 191.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng. 21Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính 26tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 262.1. Khái quát về ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 262.1.1. Quá trình thành lập và phát triển 262.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của Chi Nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 322.1.4. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động tài chính của ngân hàng 332.2. Thực trạng PTTC tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 372.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính ngân hàng 372.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng 452.2.3. Phân tích rủi ro trong hoạt động ngân hàng 472.2.4. Nhận xét chung về hoạt động phân tích tài chính của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 50Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính 52tại Chi Nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội 523.1. Định hướng hoạt động của Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội 523.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính ở VCB Hà Nội. 543.2.1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính 543.2.2. Xây dựng quá trình phân tích, đánh giá rủi ro tài chính 753.2.3. Hoàn thiện biểu mẫu báo cáo phân tích 753.2.4. Đào tạo và tuyển dụng cho bộ phận phân tích tài chính để làm việc một cách chuyên nghiệp 763.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích BCTC tại VCB Hà Nội. 773.3.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. 773.3.2. Đối với Ngân hàng VCB Hà Nội 78Kết luận 80

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại chi nhánh 3

ngân hàng thương mại 3

1.1. Một số vấn đề về phân tích tài chính tại NHTM 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.1.1. Ngân hàng 3

1.1.1.2. Phân tích tài chính 3

1.1.1.3. Các báo cáo tài chính của NHTM 4

1.1.2. Mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính tại ngân hàng

thương mại 12

1.1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính ở NHTM 14

1.2. Phương pháp phân tích 15

1.2.1. Phương pháp so sánh. 15

1.2.2. Phương pháp phân tổ 16

1.2.3. Phương pháp phân tích tỉ lệ. 16

1.2.4. Phương pháp DuPont 17

1.2.6. Phương pháp chỉ số. 18

1.2.7. Phương pháp cân đối. 18

1.2.8. Phương pháp hồi quy. 19

1.3. Nội dung phân tích tài chính NHTM 19

1.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính ngân hàng 19

1.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng. 21

Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính 26

tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 26

2.1. Khái quát về ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 26

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển 26

2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của Chi Nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 32

2.1.4. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động

tài chính của ngân hàng 33

2.2. Thực trạng PTTC tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương

Hà Nội 37

2.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính ngân hàng 37

2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng 45

2.2.3. Phân tích rủi ro trong hoạt động ngân hàng 47

2.2.4. Nhận xét chung về hoạt động phân tích tài chính của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 50

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính 52

tại Chi Nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội 52

3.1. Định hướng hoạt động của Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội 52

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính ở VCB

Hà Nội. 54

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính 54

3.2.2. Xây dựng quá trình phân tích, đánh giá rủi ro tài chính 75

3.2.3. Hoàn thiện biểu mẫu báo cáo phân tích 75

3.2.4. Đào tạo và tuyển dụng cho bộ phận phân tích tài chính để làm việc một cách chuyên nghiệp 76

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích BCTC tại VCB Hà Nội. 77

3.3.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. 77

3.3.2. Đối với Ngân hàng VCB Hà Nội 78

Kết luận 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY