Chuyên đề Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty cổ phần Công nghệ mới Sông Lam’

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI SÔNG LAM

2

I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 2

II. Cơ cấu tổ chức 4

III. Đặc điểm của sản phẩm thiết bị y tế 5

CHƯƠNG 2 6

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CUẢ CÔNG TY 6

CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI SÔNG LAM 6

1. Xác định mặt hàng nhập khẩu 6

2. Điều tra nghiên cứu thị trường nhập khẩu. 6

3. Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu. 7

4. Thực hiện hợp đồng . 9

5. Tổ chức tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu. 13

II. Kết quả kinh doanh của công ty CP Công nghệ mới Sông Lam 14

1. Các chỉ tiêu kinh doanh của công ty CP Công nghệ mới Sông Lam 14

2. Các sản phẩm chủ yếu của công ty Công ty Sông Lam: 17

III. Tình hình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty Công nghệ mới Sông Lam. 18

1. Kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu 18

2. Hình thức nhập khẩu. 20

3. Thị trường của công ty cổ phần Công nghệ mới Sông Lam 21

4. Thị trường bán hàng nhập khẩu 23

III. Đánh giá hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty Công nghệ mới Sông Lam 25

1. Điểm mạnh 25

2. Điểm yếu. 26

CHƯƠNG 3 28

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 28

NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ Ở CTY CỔ PHẦN 28

CÔNG NGHỆ MỚI SÔNG LAM 28

I. Phương hướng, mục tiêu nhập khẩu của Công ty Công nghệ mới Sông Lam trong thời gian tới. 28

II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty CP Công nghệ mới Sông Lam . 29

1. Giải pháp về phía Công ty. 30

1.1. Giải pháp về vốn. 30

1.2. Về thị trường. 32

1.3. Hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu. 35

1.4. Giải pháp về kinh doanh. 37

2. Đối với nhà nước 38

2.1. Biểu thuế nhập khẩu. 38

2.2. Thực hiện công việc quản lý ngoại tệ có hiệu quả. 39

KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY