Chuyên đề Hoàn thiện hoạt động bán hàng trực tuyến cho các khách hàng của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HÒA BÌNH 4

1.1. Tổng quan về Công ty 4

1.1.1. Giới thiệu chung về công ty 4

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 5

1.1.3. Sản phẩm, dịch vụ và thị trường 6

1.2. Các hoạt động quản trị của Công ty 13

1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 13

1.2.2. Nguồn nhân lực 19

1.2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 20

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC KHÁCH HÀNG CỦA PEACESOFT 22

2.1. Tổng quan về Công ty 22

2.1.1. Giới thiệu về chodientu.vn 22

2.1.2. Giới thiệu về gian hàng chuyên nghiệp 27

2.2. Hoạt động bán hàng trực tuyến của các khách hàng của Công ty 29

2.2.1. Quản trị bán hàng 29

2.2.2. Quản trị marketing 34

2.2.3. Báo cáo tổng hợp 36

2.2.4. Nghiên cứu thị trường 38

2.2.5. Quản trị tài khoản 38

2.2.6. Quản trị tin tức 38

2.3. Các hoạt động hỗ trợ khách hàng 39

2.3.1. Hỗ trợ thanh toán trực tuyến 39

2.3.2. Hỗ trợ quảng cáo trực tuyến 41

2.3.3. Hỗ trợ PR – Marketing 42

2.4. Đánh giá hoạt động gian hàng 42

2.4.1. Trong phạm vi gian hàng chuyên nghiệp 42

2.4.2. Trong phạm vi toàn công ty PeaceSoft 43

2.5. Đánh giá chung 45

2.5.1. Những mặt tích cực 45

2.5.2. Những hạn chế 47

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO KHÁCH HÀNG 48

3.1. Định hướng chung 48

3.2. Một số giải pháp kiến nghị với nhà nước 49

3.2.1. Luật pháp 49

3.2.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ 51

3.2.3. Các vấn đề liên quan đến giao dịch 51

3.3. Một số giải pháp của công ty để phát triển hoạt động bán hàng trực tuyến 53

3.3.1. Tăng cường các công cụ hỗ trợ khách hàng trong việc quảng bá và bán

sản phẩm 53

3.3.2. Xây dựng các chỉ số, công cụ, phân tích thị trường 54

3.3.3. Đẩy mạnh các chương trình marketing của chodientu.vn 55

3.3.4. Nâng cao hiệu quả tích hợp với các ngành khác 56

3.3.5. Nâng cao tầm kiểm soát kỹ thuật của PeaceSoft trên chodientu 57

3.3.6. Đảm bảo an toàn và độ tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử 58

3.3.7. Đào tạo đội ngũ nhân viên có năng lực và trình độ 61

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY