Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 3

1.1 GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 3

1.1.1 Thông tin chung về Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 3

1.1.2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 3

1.1.3 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 4

1.1.3.1 Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 4

1.1.3.2 Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 5

1.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 8

1.2.1 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 8

1.2.2 Đặc điểm về sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 12

1.2.3 Đặc điểm về công nghệ tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 14

1.2.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 20

1.2.5 Đặc điểm về lao động tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 20

1.2.6 Đặc điểm về vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 23

1.2.7 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 26

2.1 MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 27

2.1.1 Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thời gian của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 27

2.1.2 Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thị trường của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 30

2.1.3 Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo loại sản phẩm của Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa 33

2.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 34

2.2.1 Thực trạng thực hiện giai đoạn trước bán hàng của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hoà 34

2.2.1.1 Vấn đề nghiên cứu thị trường và khách hàng của Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa 34

2.2.1.2 Xây dựng chiến lược và chính sách tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 39

2.2.1.3 Hoạch định chương trình tiêu thụ hàng hóa của Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa 55

2.2.2 Giai đoạn bán hàng tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 56

2.2.2.1 Thực hiện các hoạt động hỗ trợ bán hàng tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 56

2.2.2.2 Thực hiện bán hàng tại Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa 57

2.2.3 Giai đoạn sau bán hàng của Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa 57

2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 58

2.3.1 Những công việc Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa đã thực hiện tốt và đầy đủ trong quá trình tiêu thụ sản phẩm : 58

2.3.2 Những việc mà Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa chưa hoàn thiện trong quá trình tiêu thụ sản phẩm : 59

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 60

3.1 TỔ CHỨC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 60

3.2 TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ BÁN HÀNG 63

3.3 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 65

3.4 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 66

3.5 CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN SẢN PHẨM 69

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY