Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm thạch của công ty TNHH Việt Thành

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI 21.1 .Những lý luận chung về kênh phân phối 21.1.1.Khái niệm,vai trò,chức năng của kênh phân phối: 21.1.2. Các thành viên trong kênh: 41.1.3.Hoạt động của kênh: 51.2. Quản lý kênh 61.2.1. Năm sức mạnh cơ bản để quản lý kênh 61.2.2. Khuyến khích động viên các thành viên kênh 71.2.3. Quản lý kênh phân phối bằng hệ thống marketing hỗn hợp 111.2.4.Đánh giá hiệu quả các thành viên kênh 121.3.Cấu trúc kênh. 131.4. Thiết kế kênh. 141.4.1.Khái niệm: 141.4.2.Quy trình thiết kế kênh: 14CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH 202.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Việt Thành 202.1.2. Chức năng nhiệm vụ 212.1.3. Đặc điểm sản phẩm 222.1.4.Các nguồn lực và điều kiện kinh doanh của công ty TNHH Viết Thành. 232.1.5. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh 252.1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 32Chỉ tiêu 352.2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thạch của Công ty TNHH Việt Thành. 382.2.1. Thực trạng về cấu trúc kênh phân phối sản phẩm thạch của Công tyTNHH Việt Thành: 382.2.2 Đặc điểm và công tác tìm kiếm các thành viên kênh 402.2.3. Thực trạng hoạt động quản lý kênh 412.2.4. Công tác đánh giá các thành viên kênh. 472.2.5. Những mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của Công ty 472.2.6. Những kết quả mà Công ty đã đạt được về tổ chức kênh phân phối: 492.2.7. Tồn tại và nguyên nhân về tổ chức và quản lý kênh phân phối 51CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH 543.1. Những căn cứ để cải tiến kênh. 543.1.1. Thị trường mục tiêu: 543.1.2. Sản phẩm 543.1.3. Môi trường kinh doanh và khả năng của Công ty xuất phát từ khả năng hiện tại và khai thác trong tương lai. 553.1.4. Các mục tiêu của Công ty trong những thời gian tới: 553.2. Các giải pháp để cải tiến kênh: 573.2.1. Phát triển các dạng kênh có thể: 573.2.2. Mô hình tổ chức kênh: 593.3. Những vấn đề cần giải quyết để thự hiện kênh trên có hiệu quả : 613.3.1 hoàn thiện công tác tuyển trọn thành viên kênh : 613.3.2. Điều chỉnh số lượng các đại lý: 623.3.3. Hoàn thiện quảng cáo kênh phân phối: 633.3.4. Hoàn thiện công tác đánh giá hoạt động của các thành viên kênh 693.3.5. Các vấn đề về nhân sự 703.3.6. Một số kiến nghị với Nhà nước 71KẾT LUẬN 73

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI 2

1.1 .Những lý luận chung về kênh phân phối 2

1.1.1.Khái niệm,vai trò,chức năng của kênh phân phối: 2

1.1.2. Các thành viên trong kênh: 4

1.1.3.Hoạt động của kênh: 5

1.2. Quản lý kênh 6

1.2.1. Năm sức mạnh cơ bản để quản lý kênh 6

1.2.2. Khuyến khích động viên các thành viên kênh 7

1.2.3. Quản lý kênh phân phối bằng hệ thống marketing hỗn hợp 11

1.2.4.Đánh giá hiệu quả các thành viên kênh 12

1.3.Cấu trúc kênh. 13

1.4. Thiết kế kênh. 14

1.4.1.Khái niệm: 14

1.4.2.Quy trình thiết kế kênh: 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH 20

2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Việt Thành 20

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ 21

2.1.3. Đặc điểm sản phẩm 22

2.1.4.Các nguồn lực và điều kiện kinh doanh của công ty TNHH Viết Thành. 23

2.1.5. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh 25

2.1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 32

Chỉ tiêu 35

2.2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thạch của Công ty TNHH Việt Thành. 38

2.2.1. Thực trạng về cấu trúc kênh phân phối sản phẩm thạch của Công tyTNHH Việt Thành: 38

2.2.2 Đặc điểm và công tác tìm kiếm các thành viên kênh 40

2.2.3. Thực trạng hoạt động quản lý kênh 41

2.2.4. Công tác đánh giá các thành viên kênh. 47

2.2.5. Những mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của Công ty 47

2.2.6. Những kết quả mà Công ty đã đạt được về tổ chức kênh phân phối: 49

2.2.7. Tồn tại và nguyên nhân về tổ chức và quản lý kênh phân phối 51

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH 54

3.1. Những căn cứ để cải tiến kênh. 54

3.1.1. Thị trường mục tiêu: 54

3.1.2. Sản phẩm 54

3.1.3. Môi trường kinh doanh và khả năng của Công ty xuất phát từ khả năng hiện tại và khai thác trong tương lai. 55

3.1.4. Các mục tiêu của Công ty trong những thời gian tới: 55

3.2. Các giải pháp để cải tiến kênh: 57

3.2.1. Phát triển các dạng kênh có thể: 57

3.2.2. Mô hình tổ chức kênh: 59

3.3. Những vấn đề cần giải quyết để thự hiện kênh trên có hiệu quả : 61

3.3.1 hoàn thiện công tác tuyển trọn thành viên kênh : 61

3.3.2. Điều chỉnh số lượng các đại lý: 62

3.3.3. Hoàn thiện quảng cáo kênh phân phối: 63

3.3.4. Hoàn thiện công tác đánh giá hoạt động của các thành viên kênh 69

3.3.5. Các vấn đề về nhân sự 70

3.3.6. Một số kiến nghị với Nhà nước 71

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY