Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghịêp nhằm phục vụ cho việc thẩm định cho vay dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - Chi nhánh Bắc Giang

Ngân hàng Công thương Bắc Giang với chế độ thực hiện tiết kiệm chi tiêu theo nội dung và kế hoạch của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Mặc dù năm 2009 hệ thống NHCT đã bắt đầu tiền hành hiện đại hoá Ngân hàng ở giai đoạn 1, nhưng tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng vẫn còn tồn tại nhiều những khó khăn. Tuy nhiên là một đơn vị kinh doanh, nhạy bén với yêu cầu thực tại, bám sát định hướng chiến lược kinh doanh của toàn hệ thống cũng như toàn bộ nền kinh tế, nên chi nhánh vẫn đạt được kết quả tài chính tốt

Ngân hàng Công thương Bắc Giang với chế độ thực hiện tiết kiệm chi tiêu theo nội dung và kế hoạch của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Mặc dù năm 2009 hệ thống NHCT đã bắt đầu tiền hành hiện đại hoá Ngân hàng ở giai đoạn 1, nhưng tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng vẫn còn tồn tại nhiều những khó khăn. Tuy nhiên là một đơn vị kinh doanh, nhạy bén với yêu cầu thực tại, bám sát định hướng chiến lược kinh doanh của toàn hệ thống cũng như toàn bộ nền kinh tế, nên chi nhánh vẫn đạt được kết quả tài chính tốt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY