Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao kết quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cầu 1 Thăng Long

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CẦU 1 THĂNG LONG 3I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 31.Quá trình hình thành và phát triển của công ty qua các giai đoạn. 32. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 53.Tổ chức bộ máy quản lí trong công ty 53.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuât kinh doanh ở Công ty 53.2. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty 63.3.Đặc điểm công tác kế toán tại công ty 9II. Đặc điểm và phương pháp tính giá nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long 111. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty 112. Nguyên vật liệu sử dụng tại công ty 122. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 132.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho 132.1 Phương pháp tính giá NVL nhập kho: 132.2. Đối với vật liệu xuất kho: 14III. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long 161. Thủ tục, chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty 161.1 Chứng từ và thủ tục nhập kho tại công ty 161.2 Chứng từ và thủ tục xuất kho tại công ty 202. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu đang áp dụng tại công ty 22  IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long 301.Tài khoản sử dụng: 302.Trình tự hạch toán nhập kho nguyên vật liệu 312.1. Thủ tục nhập kho: 312.2 Trình tự hạch toán nhập kho 323. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 363.1 Thủ tục xuất kho vật liệu 363.2 Trình tự hạch toán: 36 4.Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu trong kiểm kê tại công ty 384.1. Hạch toán nguyên vật liệu thiếu trong kiểm kê 394.2 Hạch toán nguyên vật liệu thừa trong kiểm kê 39V.hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cầu 1 - Thăng Long 43PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CẦU I – THĂNG LONG 49I- Nhận xét đánh giá về quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu tại công ty. 49II- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cầu i – thăng long: 531. Về tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu. 532.Về vấn đề quản lí nguyên vật liệu 623.Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 65KẾT LUẬN 70

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CẦU 1 THĂNG LONG 3

I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty qua các giai đoạn. 3

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 5

3.Tổ chức bộ máy quản lí trong công ty 5

3.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuât kinh doanh ở Công ty 5

3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty 6

3.3.Đặc điểm công tác kế toán tại công ty 9

II. Đặc điểm và phương pháp tính giá nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long 11

1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty 11

2. Nguyên vật liệu sử dụng tại công ty 12

2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 13

2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho 13

2.1 Phương pháp tính giá NVL nhập kho: 13

2.2. Đối với vật liệu xuất kho: 14

III. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long 16

1. Thủ tục, chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty 16

1.1 Chứng từ và thủ tục nhập kho tại công ty 16

1.2 Chứng từ và thủ tục xuất kho tại công ty 20

2. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu đang áp dụng tại công ty 22

IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long 30

1.Tài khoản sử dụng: 30

2.Trình tự hạch toán nhập kho nguyên vật liệu 31

2.1. Thủ tục nhập kho: 31

2.2 Trình tự hạch toán nhập kho 32

3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 36

3.1 Thủ tục xuất kho vật liệu 36

3.2 Trình tự hạch toán: 36

4.Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu trong kiểm kê tại công ty 38

4.1. Hạch toán nguyên vật liệu thiếu trong kiểm kê 39

4.2 Hạch toán nguyên vật liệu thừa trong kiểm kê 39

V.hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cầu 1 - Thăng Long 43

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CẦU I – THĂNG LONG 49

I- Nhận xét đánh giá về quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu tại công ty. 49

II- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cầu i – thăng long: 53

1. Về tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu. 53

2.Về vấn đề quản lí nguyên vật liệu 62

3.Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 65

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY