Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may Thăng Long

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 3ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 3I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty 31. Quá trình thành lập 32. Đặc điểm kinh doanh 63. Vốn, tài sản của công ty 114. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây 13II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh 141. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 142. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 16III/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 221. Tổ chức bộ máy kế toán 222. Chế độ kế toán áp dụng 263. Hình thức sổ kế toán 32IV. Các phần hành kế toán tại Công ty Cổ phần may Thăng Long. 364.1.kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các nghiệp 364.2: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 414.4.Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ . 474.5.Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 52CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY. 532.1. Đặc thù của doanh nghiệp chi phối đến công tác kế toán nguyên vật liệu. 532.2. Phân loại nguyên vật liệu sử dụng tại Công ty. 542.3. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty. 552.4. Tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 582.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 702.6. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty. 842.7. Hạch toán dự phòng nguyên vật liệu 84CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 853.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY. 853.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán vật liệu tại Công ty. 853.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty may Thăng Long. 863.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 883.3. MỘT SỐ Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG 91KẾT LUẬN 97

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 3

I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty 3

1. Quá trình thành lập 3

2. Đặc điểm kinh doanh 6

3. Vốn, tài sản của công ty 11

4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây 13

II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh 14

1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 14

2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 16

III/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 22

1. Tổ chức bộ máy kế toán 22

2. Chế độ kế toán áp dụng 26

3. Hình thức sổ kế toán 32

IV. Các phần hành kế toán tại Công ty Cổ phần may Thăng Long. 36

4.1.kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các nghiệp 36

4.2: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 41

4.4.Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ . 47

4.5.Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 52

CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY. 53

2.1. Đặc thù của doanh nghiệp chi phối đến công tác kế toán nguyên vật liệu. 53

2.2. Phân loại nguyên vật liệu sử dụng tại Công ty. 54

2.3. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty. 55

2.4. Tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 58

2.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 70

2.6. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty. 84

2.7. Hạch toán dự phòng nguyên vật liệu 84

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 85

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY. 85

3.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán vật liệu tại Công ty. 85

3.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty may Thăng Long. 86

3.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 88

3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG 91

KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY