Chuyên đề Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

MỤC LỤC   Lời mở đầu. 1Phần I - Cơ sở lí luận của tổ chức hạch toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 2I/ Những vấn đề chung về NVL. 21. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 22. Yêu cầu quản lý NVL. 23. Nhiệm vụ kế toán NVL. 34. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL 4II. Phân loại và tính giá NVL 41. Căn cứ phân loại và cách phân loại. 42.Tính giá NVL 5III/ Tổ chức hạch toán NVL 91. Tổ chức hạch toán chi tiết. 91.1 Phương pháp thẻ song song. 101.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 111.3. Phương pháp sổ số dư. 11 IV. Hạch toán tổng hợp NVL1. Phương pháp kê khai thường xuyên. 132. Phương pháp kiểm kê định kỳ. 163/ Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 184/ Đặc điểm hạch toán vật liệu tại một số nước trên thế giới 194.1 Đặc điểm hạchtoán vật liệu tại Anh. 194.2 Đặc điểm hạch toán vật liệu tại Mỹ. 20Biểu 1.6 204.3 Điểm khác nhau giữa hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống kế toán Anh, Mỹ trong hạch toán vật liệu. 21V. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán. 221/ Các chứng từ kế toán. 221.1 Mục đích và nguyên tắc lập chứng từ. 221.2 Các loại chứng từ. 232. Tổ chức sổ chi tiết. 243. Tổ chức sổ tổng hợp. 24VI. Phân tích tình hình sử dụng NVL cho sản xuất 281/ Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của phân tích 282/ Nội dung phân tích 292.1/ Phân tích tình hình cung cấp NVL ở doanh nghiệp 292.2 Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí NVL cho sản xuất sản phẩm 31Chương II Thực trạng công tác hạch toán NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 33I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tại công ty DCC & ĐLCK 331. Lịch sử hình thành và phát triển cuẩ công ty 33Đặc đIểm quy mô và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty DCC&ĐLCK 343Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37II/ Thực tế công tác hạch toán NVL tại công ty 391 Đặc điểm bộ sổ kế toán tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 392. Đặc điểm, phân loại, đánh giá NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 402.1 Đặc điểm vật liệu và tình hình bảo quản, thực hiện kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu 40Phân loại, đánh giá vật liệu 413.1Thủ tục nhập và xuất kho 433.3/Hạch toán chi tiết NVL 494.1 Tài khoản và sổ sách sử dụng 53Nhật ký chứng từ số 10 604.3 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu : 62Chương III: 67Hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại công ty DCC & ĐLCK 67I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL 67II. Đánh giá công tác quản lý vật liệu 681. Ưu điểm 692 Nhược điểm 701. Hoàn thiện việc tổ chức bảo quản, thu mua lưu trữ vật tư 71Kết luận 77

MỤC LỤC

Lời mở đầu. 1

Phần I - Cơ sở lí luận của tổ chức hạch toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 2

I/ Những vấn đề chung về NVL. 2

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL trong hoạt động sản xuất kinh

doanh. 2

2. Yêu cầu quản lý NVL. 2

3. Nhiệm vụ kế toán NVL. 3

4. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL 4

II. Phân loại và tính giá NVL 4

1. Căn cứ phân loại và cách phân loại. 4

2.Tính giá NVL 5

III/ Tổ chức hạch toán NVL 9

1. Tổ chức hạch toán chi tiết. 9

1.1 Phương pháp thẻ song song. 10

1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 11

1.3. Phương pháp sổ số dư. 11

IV. Hạch toán tổng hợp NVL

1. Phương pháp kê khai thường xuyên. 13

2. Phương pháp kiểm kê định kỳ. 16

3/ Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 18

4/ Đặc điểm hạch toán vật liệu tại một số nước trên thế giới 19

4.1 Đặc điểm hạchtoán vật liệu tại Anh. 19

4.2 Đặc điểm hạch toán vật liệu tại Mỹ. 20

Biểu 1.6 20

4.3 Điểm khác nhau giữa hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống kế toán Anh, Mỹ trong hạch toán vật liệu. 21

V. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán. 22

1/ Các chứng từ kế toán. 22

1.1 Mục đích và nguyên tắc lập chứng từ. 22

1.2 Các loại chứng từ. 23

2. Tổ chức sổ chi tiết. 24

3. Tổ chức sổ tổng hợp. 24

VI. Phân tích tình hình sử dụng NVL cho sản xuất 28

1/ Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của phân tích 28

2/ Nội dung phân tích 29

2.1/ Phân tích tình hình cung cấp NVL ở doanh nghiệp 29

2.2 Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí NVL cho sản xuất sản phẩm 31

Chương II Thực trạng công tác hạch toán NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 33

I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tại công ty DCC & ĐLCK 33

1. Lịch sử hình thành và phát triển cuẩ công ty 33

Đặc đIểm quy mô và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty DCC&ĐLCK 34

3Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37

II/ Thực tế công tác hạch toán NVL tại công ty 39

1 Đặc điểm bộ sổ kế toán tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 39

2. Đặc điểm, phân loại, đánh giá NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 40

2.1 Đặc điểm vật liệu và tình hình bảo quản, thực hiện kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu 40

Phân loại, đánh giá vật liệu 41

3.1Thủ tục nhập và xuất kho 43

3.3/Hạch toán chi tiết NVL 49

4.1 Tài khoản và sổ sách sử dụng 53

Nhật ký chứng từ số 10 60

4.3 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu : 62

Chương III: 67

Hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại công ty DCC & ĐLCK 67

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL 67

II. Đánh giá công tác quản lý vật liệu 68

1. Ưu điểm 69

2 Nhược điểm 70

1. Hoàn thiện việc tổ chức bảo quản, thu mua lưu trữ vật tư 71

Kết luận 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY