Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VPBank chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VPBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG 2

I. Giới thiệu chung về VPBank chi nhánh Thăng Long. 2

1.1. Giới thiệu chung về VPBank. 2

1.2. Giới thiệu chung về VPBank chi nhánh Thăng Long. 2

1.2.1. Giới thiệu chung về VPBank chi nhánh Thăng Long. 2

1.2.1.1. Lịch sử hình thành. 2

1.2.1.2. Cơ cấu tổ chức 3

1.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank chi nhánh Thăng Long. 5

1.2.2.1. Hoạt động huy động vốn. 5

1.2.2.2. Hoạt động tín dụng. 7

1.2.2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế 9

1.2.2.4. Hoạt động phát hành thẻ. 10

1.2.2.5. Kết quả kinh doanh. 11

II. Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Thăng Long. 12

2.1. Tổng quan về các dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh Thăng Long. 12

2.1.1. Đặc trưng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh Thăng Long. 12

2.1.2. Khái quát tình hình thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Thăng Long. 13

2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Thăng Long. 14

2.2.1. Quy trình thẩm định. 14

2.2.1.1. Lưu đồ quy trình thẩm định 15

2.2.1.2. Diễn giải quy trình. 15

2.2.2. Phương pháp thẩm định. 17

2.2.2.1. Thẩm định theo trình tự 17

2.2.3.2. Phương pháp so sánh đối chiếu các chỉ tiêu. 18

2.2.2.3. Phương pháp phân tích độ nhạy. 18

2.2.2.4. Phương pháp dự báo. 19

2.2.3.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro. 20

2.2.3. Nội dung thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Thăng Long. 20

2.2.3.1. Thẩm định năng lực khách hàng vay vốn. 20

2.2.3.2 Thẩm định dự án vay vốn. 24

2.2.3.3. Thẩm định đảm bảo tiền vay. 30

2.2.4. Ví dụ minh họa “ Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ván sàn gỗ công nghiệp tại công ty TNHH Việt Phát - Hưng Yên” 31

2.2.4.1. Thẩm định khách hàng vay vốn 31

2.2.4.2. Thẩm định dự án đầu tư 36

2.2.4.3. Nhận xét và đề xuất của cán bộ tín dụng 50

III. Đánh giá kết quả đạt được của công tác thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VPBank chi nhánh Thăng Long. 52

3.1. Những thành công. 52

3.1.1. Về quy trình thẩm định: 52

3.1.2. Về nội dung thẩm định. 52

3.1.3. Về phương pháp thẩm định. 53

3.1.4. Về việc tổ chức thẩm định. 53

3.1.5. Về cán bộ thẩm định. 53

3.1.6. Về thời gian thẩm định. 53

3.1.7. Về việc thu thập, quản lý, lưu trữ số liệu phục vụ cho quá trình thẩm định của chi nhánh. 54

3.2. Những tồn tại. 54

3.2.1. Về tổ chức thẩm định. 54

3.2.2. Về phương pháp thẩm định. 55

3.2.3. Về quy trình thẩm định. 55

3.2.4. Về nội dung thẩm định. 56

3.2.5. Về trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định. 57

3.2.6. Về mạng lưới thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định. 57

3.2.7. Về cán bộ thẩm định. 57

3.2.8. Các hạn chế khác. 58

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 58

3.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 58

3.3.2. Nguyên nhân khách quan. 59

CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VPBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG 61

I. Phương hướng hoạt động của chi nhánh Thăng Long những năm tới. 61

1.1. Phương hướng phát triển chung của chi nhánh. 61

1.2. Định hướng công tác thẩm định cho vay đối với các khách hàng nhỏ và vừa tại chi nhánh Thăng Long - VPBank. 62

II. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VPBank chi nhánh Thăng Long. 63

2.1. Giải pháp về tổ chức thẩm định: 64

2.2. Giải pháp về quy trình thẩm định. 64

2.3. Giải pháp về phương pháp thẩm định. 65

2.4. Giải pháp về nội dung thẩm định. 67

2.4.1. Nội dung thẩm định khách hàng vay vốn. 67

2.4.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư. 67

2.4.2.1. Nội dung phân tích khía cạnh thị trường. 67

2.4.2.2. Nội dung phân tích khía cạnh kĩ thuật. 69

2.4.2.3. Nội dung phân tích khía cạnh tài chính. 73

2.4.2.4. Nội dung phân tích khía cạnh kinh tế xã hội 73

2.4.2.5. Nội dung phân tích khía cạnh tổ chức quản lý của dự án. 74

2.5. Giải pháp về đội ngũ cán bộ thẩm định. 74

2.6. Giải pháp về thông tin. 75

2.7. Giải pháp về cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị của chi nhánh. 76

2.8. Các giải pháp khác. 77

III. Kiến nghị. 77

3.1. Đối với Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại khác. 77

3.2. Đối với VPBank. 78

3.3. Đối với Nhà nước, Bộ, Ngành và các cơ quan liên quan. 78

3.4. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh. 79

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY