Chuyên đề Hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾ T TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC 1

1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty 1

1.1.1. Tổng quan về công ty 1

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

1.1.3. Sứ mệnh hoạt động của công ty hiện nay 4

1.2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty 5

1.2.1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường 5

1.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 7

1.2.3. Nguồn nhân lực 9

1.2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 14

1.2.5. Các quy trình hoạt động và quy trình công nghệ 16

1.2.6. Vốn 19

1.2.7. Một số hoạt động quản trị 20

1.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2004 – 2009 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CTCP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC 27

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại CTCP chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc 27

2.2. Thực trạng công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại công ty Kinh Đô miền Bắc 33

2.2.1. Tạo động lực thông qua các công cụ tài chính 33

2.2.2. Tạo động lực thông qua công cụ phi tài chính 50

2.3. Đánh giá công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên trong công ty 63

2.3.1. Ưu điểm 63

2.3.2. Những hạn chế 67

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 68

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CTCP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC 70

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 70

3.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty 70

3.1.2. Định hướng công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên 71

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ, nhân viên tại công ty 72

3.2.1. Hoàn thiện công tác trả lương 72

3.2.2. Đổi mới công tác trả thưởng 74

3.2.3. Hoàn thiện và đa dạng hóa các chế độ phúc lợi và các dịch vụ 76

3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 77

3.2.5. Cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả 83

3.2.6. Hoàn thiện và phát triển văn hóa công ty 84

3.2.7. Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp 85

LỜI KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY