Chuyên đề Hoàn thiện công tác quản lý thi công tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC

Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội 1

1. Quá trình hình thành và phát triển 1

1.1. Khái quát về công ty 1

1.1.1. Sự ra đời 1

1.1.2. Quá trình phát triển 1

1.2. Chức năng và nhiệm vụ 3

1.3. Cơ cấu sản xuất kinh doanh 5

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức kinh doanh 5

1.3.2. Quy mô và chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 7

1.5. Đặc điểm về nghành xây dựng 11

1.6. Máy móc, thiết bị thi công 11

1.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2007-2009 13

Chương II: Thực trạng quản lý thi công công trình tại Công Ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội 21

1. Thực trạng quản lý thi công trình xây dựng của công ty 21

1.1. Thời gian xây dựng 21

1.2. Chất lượng công trình 22

1.3. Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị 22

1.4. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 24

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thi công công trình 24

2.1. Nhân tố bên trong 24

2.1.1. Tính chất của sản phẩm xây dựng 24

2.1.2. Đặc điểm quy trình thi công công trình 25

2.1.3. Trình độ tổ chức quản lý thi công 27

2.1.3.1. Nguồn nhân lực 28

2.1.3.2. Quản lý thiết bị máy móc kỹ thuật 32

2.1.3.3. Quản lý nguyên vật liệu trong thi công 33

2.1.3.4. Quản lý chất lưọng công trình 34

2.2. Nhân tố bên ngoài 36

2.2.1. Cơ chế chính sách quản lý của nghành, nhà nước 36

2.2.2. Khách hàng 37

2.2.3. Thị trường các yếu tố đầu vào 37

2.2.4. Đối thủ cạnh tranh hiện tại 39

2.2.5. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng 40

3. Đánh giá công tác quản lý thi công công trình 41

3.1. Thành tích đạt được 41

3.2. Hạn chế 41

3.3. Nguyên nhân hạn chế 43

3.3.1. Nguyên nhân bên trong 43

3.3.2. Nguyên nhân bên ngoài 44

Chương III: Giải pháp hoàn công tác quản lý thi công công trình 45

1. Phương hướng mục tiêu phát triển đến 2015 45

1.1. Điểm mạnh 45

1.2. Điểm yếu 45

1.3. Mục tiêu 45

1.4. Chiến lược 46

1.5. Kế hoạch cụ thể 46

2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình 46

2.1. Nâng cao chất lượng thiết kế thi công công trình xây dựng tạo tiền đề cho quản lý thi công xây dựng 46

2.1.1. Cơ sở lý luận 46

2.1.2. Cơ sở thực tiễn 47

2.1.3 Cơ sở lý luận 47

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thi công công trình 47

2.2.1. Cơ sở lý luận 47

2.2.2. Cơ sở thực tiễn 48

2.2.3. Phương thức thực hiện 48

2.2.4. Dự kiến kết quả đạt được 50

2.2.5. Điều kiện để thực hiện giải pháp 50

2.3. Tổ chức, lựa chọn tổ, đội, đơn vị thi công hợp lý 50

2.3.1. Cơ sở lý luận 50

2.3.2. Cơ sở thực tiễn 51

2.3.3. Phương thức thực hiện 51

2.3.4. Dự kiến kết quả đạt được 53

2.3.5. Điều kiện để thực hiện giải pháp 53

2.4. Bố trí sử dụng hợp lý máy móc, thiết bị trong quá trình thi công công trình 54

2.4.1. Cơ sở lý luận 54

2.4.2. Cơ sở thực tiễn 54

2.4.3. Phương thức thực hiện 54

2.4.4. Dự kiến kết quả đạt được 55

2.4.5. Điều kiện để thực hiện giải pháp 55

2.5. Quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 55

2.5.1. Cơ sở lý luận 55

2.5.2. Cơ sở thực tiễn 56

2.5.3. Phương thức thực hiện 57

2.5.4. Dự kiến kết quả đạt được 58

2.5.5. Điều kiện để thực hiện giải pháp 58

KẾT LUẬN 59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY