Chuyên đề Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tại công ty điện tử tin học Quốc Tuấn

Mục lục

Trang

lời nói đầu 1

Chươơng I : Tổng quan về Công ty điện tử tin học Quốc tuấn

I. Giới thiệu khái quát 2

II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 3

III. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 4

IV. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5

V. Một số chỉ tiêu tài chính 8

Chươơng II: thực trạng công tác nghiên cứu thị trường của Công ty điện tử tin học Quốc Tuấn

I. Khái quát tình hình nghiên cứu thị trường tại công ty điện tử tin học Quốc Tuấn 10

1. Bản chất và vai trò của nghiên cứu thị trường 11

2. Bộ phận thực hiện 12

3. Thời gian thực hiện 13

4. Kinh phí thực hiện 13

II. Thực trạng nghiên cứu thị trơường của Công ty điện tử tin học Quốc Tuấn 14

1. Nghiên cứu các yếu tố về cung 14

1.1 Phân tích các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty điện tử tin học Quốc Tuấn 15

1.2 Phân tích Swot 17

2. Nghiên cứu các yếu tố về cầu 20

2.1 Đặc điểm về thị trường kinh doanh của công ty 20

2.2 Thực trạng công tác nghiên cứu khách hàng 21

2.3 Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng 28

3. Mục tiêu kinh doanh của công ty 29

III. Đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu thị trơường của công ty điện tử tin học Quốc Tuấn 30

1. Những kết quả đạt đươợc 30

2. Những hạn chế 30

Chươơng III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trươờng của Công ty điện tử tin học Quốc tuấn

I. Phơương hươớng phát triển của Công ty điện tử tin học Quốc Tuấn trong những năm tới 31

1. Dự báo về ngành máy tính và định hơướng phát triển của ngành đến năm 2010 31

2. Phơương hơướng hoạt động của Công ty điện tử tin học Quốc Tuấn trong những năm tới 34

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị tr-ường của Công ty điện tử tin học quốc tuấn 34

1. Nhận thức về quan điểm kinh doanh hiện nay của Công ty 35

2. Hoàn thiện và mở rộng kênh phân phối 37

3. Lập hệ thống thu thập thông tin của khách hàng thông qua hệ thống kênh phân phối 40

4. Bồi dơưỡng kiến thức marketing về khách hàng và đội ngũ nghiên cứu thị trươờng. 41

5. Lựa chọn nguồn kinh phí hợp lý cho nghiên cứu thị trươờng 43

6. Thực hiện dịch vụ tơư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty 44

Kết luận 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY