Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỬ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 3

1.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của kế toán tiền luơng và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp doanh nghiệp .3

1.1.1. Khái niệm, bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. 3

1.1.2. Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3

1.2. Chế độ tiền lương và hình thức trả lương .4

1.2.1. Chế độ tiền lương . .4

1.2.1.1. Chế độ tiền lương cấp bậc . . 4

1.2.1.2. Chế độ tiền lương theo chức vụ . .5

1.2.2. Các hình thức trả lương 5

1.2.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian . .5

1.2.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm . .6

1.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp .8

1.3.1. Tài khoản sử dụng 8

1.3.2. Tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương . . 9

1.3.3. Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các khoản trích heo lương . 10

1.3.4. Phương pháp kế toán . .11

1.3.4.1. Quỹ tiền lương và thành phần quỹ tiền lương . .11

1.3.4.2. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ . .12

1.3.4.3. Phân loại lao động trong doanh nghiệp .13

1.3.4.4. Tổ chức hạch toán lao động . .14

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOÀNG GIA. 15

2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần Ô tô Hoàng Gia .15

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 15

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty 17

2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .19

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và sổ kế toán tại công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia .21

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .21

2.2.2. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán .23

2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia .25

2.3.1. Chứng từ sử dụng .25

2.3.2. Tài khoản sử dụng .26

2.3.3. Phương pháp kế toán .27

CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOÀNG GIA .68

3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia .68

3.1.1. Ưu điểm .68

3.1.2. Nhược điểm .68

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ô tô Hoàng Gia .69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY